Đổi mới phương thức hoạt động trong tình hình mới

Phạm Hưởng

Ngày 10/4, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với MTTQ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo bàn về giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng dự. 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu tại Hội thảo.

Theo ông Hồ Văn Điềm, Chủ tịch MTTQ tỉnh Gia Lai, 6 năm triển khai Kết luận 62 của Bộ Chính trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, MTTQ các cấp tỉnh Gia Lai đã chủ động quán triệt và triển khai chương trình hành động gắn liền với nhiệm vụ chính trị tại địa phương có hiệu quả thiết thực trên mọi mặt công tác.

Các phong trào, cuộc vận động được triển khai một cách sâu rộng, sát với thực tiễn đáp ứng được nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân mà trọng tâm là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Năm 2015, toàn tỉnh có 240.386/316.286 gia đình được xét tặng các danh hiệu về văn hóa; 1.186/2161 khu dân cư được bình bầu các danh hiệu về văn hóa. Việc “Cưới theo nếp sống mới”, “Tang văn minh tiến bộ” tại các đơn vị đang có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hỏa táng người quá cố tăng so với cùng kỳ năm trước.

CVĐ “Ngày vì người nghèo” có sức lan tỏa và góp phần tích cực giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.  Từ năm 2010 - 2015, MTTQ tỉnh đã vận động trên 31 tỷ đồng, triển khai sửa chữa và xây mới 1517 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ các nạn nhân do hỏa hoạn, thiên tai, người nghèo bệnh tật...với số tiền hàng tỷ đồng. 

Thực hiện triển khai có hiệu quả CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” với các chương trình, mô hình sáng tạo như: “Ngày thứ 5 cơ sở”  hay “Ngày 18 họp Ban CTMT”; mô hình tổ tự quản, tổ hòa giải cơ sở...Hoạt  động giám sát, phản biện xã hội bắt đầu phát huy hiệu quả với nhiều thành phần, tầng lớp trí thức, hưu trí tham gia được nhân dân nhiệt tình ủng hộ...

Tuy nhiên để sát thực hơn với thực tiễn xã hội, nhất là sau Đại hội XII của Đảng cùng với sự đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị thì rất cần sự đổi mới của Mặt trận các cấp để vừa tinh gọn, hiệu quả. Hội thảo khoa học lần này là dịp để ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. 

Theo PGS.TS Nguyễn Danh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Gia Lai, muốn nâng cao vị thế, vai trò của Mặt trận trước hết phải đa dạng các hình thức tập hợp, Mặt trận muốn mạnh thì phải có nhiều tổ chức thành viên tham gia. Đơn cử như  muốn giám sát, phản biện hiệu quả thì nhất thiết các hội đồng tư vấn của Mặt trận phải có chuyên môn, phải đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức và cần có chính sách đãi ngộ hợp lí để khuyến khích cán bộ tham gia. Thứ hai, cần tổ chức cho cán bộ Mặt trận đi tham quan, học hỏi các mô hình hay có thể áp dụng tại địa phương…

Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho rằng đây là hội thảo khoa học cần có những ý kiến đóng góp thẳng thắn cởi mở trên cơ sở đó Ban Thường trực Ủy ban UBTƯMTTQ Việt Nam sẽ chọn lọc ý kiến, góp ý nhằm đưa ra các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn cuộc sống.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Hiến kế phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19

Hiến kế phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19

Chiều ngày 3/7, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai (khóa IX) tiếp tục hiến kế cho việc ban hành Nghị quyết về vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội.

Xem nhiều nhất