Hiệp thương, giới thiệu những người đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Anh Vũ Ảnh: Hoàng Long

Theo ông Vũ Trọng Kim, những người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vừa đảm bảo cả số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu, thành phần, đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiệp thương, giới thiệu những người đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 3/2, tại Hà Nội, UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cùng đại diện UBMTTQ của các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp, cả nước đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Hiệp thương, giới thiệu những người đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc - 1

Phó Chủ tịch, TTK UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu tại Hội nghị.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang có những thuận lợi và cơ hội lớn, đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi cả hệ thống chính trị trong đó có MTTQ VN lúc này cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim khẳng định, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là một sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, là dịp để cử tri cả nước lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này được tiến hành theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền và trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử tiến hành được dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hiệp thương, giới thiệu những người đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc - 2

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn
phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã quán triệt Thông tri về việc MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tri của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam  yêu cầu Ban Thường trực UBMTTQ  các cấp nắm vững Chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị, các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan đến công tác bầu cử.

Thông tri cũng yêu cầu Ban Thường trực UBMTTQ các cấp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định cho từng công việc và chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu.

Nội dung công tác Mặt trận trong bầu cử gồm có: tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổ chức hội nghị cử tri; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động giám sát.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng bộ về tiến độ thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên để hoàn thành tốt công tác Mặt trận tham gia bầu cử.

Hiệp thương, giới thiệu những người đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc - 3

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha hướng dẫn về quy trình hiệp thương và các nội dung có liên quan.

Theo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 giữa Ủy ban TVQH và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND được tổ chức trong khoảng thời gian từ 3/2 đến 17/2.

Từ 24/2 đến 10/3, các cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND được tổ chức trong thời gian từ 16/3/ đến 18/3.

Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND được thực hiện từ 20/3 đến 12/4. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, HDND  sẽ được tổ chức trong thời gian từ 13/4 đến 17/4.

Hiệp thương, giới thiệu những người đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc - 4

Quang cảnh Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, MTTQ có trách nhiệm hiệp thương, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử.

Đây là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vừa đảm bảo cả số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành chung một thời điểm, nhiều việc phải tiến hành đồng thời, việc triển khai rất khẩn trương, do đó Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tập trung, nỗ lực, quyết tâm để thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử.”, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim đề nghị.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Mặt trận các cấp huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tập trung chọn những việc làm cụ thể nhằm khơi sức dân xây dựng nông thôn mới theo hướng
Trung Thu xứ người

Trung Thu xứ người

Năm nào cũng thế, cứ đến tháng 8 âm lịch, những người Việt xa xứ ở nhiều nơi trên thế giới lại quây quần bên nhau tổ chức đêm Trung thu, vừa là để nhớ về nguồn cội, ...
Khá giả nhờ trồng bơ

Khá giả nhờ trồng bơ

Cây bơ được xem là một trong những loại cây xóa đói giảm nghèo tốt, do có thu nhập cao.

Tin nóng

Xem nhiều nhất