: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:30:00 07/11/2016

Học tập, quán triệt chuyên đề 'Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Ngày 5/11, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2016 "Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua truyền hình trực tiếp của Đài PT-TH Quảng Bình.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường trực ban MTTQ tỉnh; các vị chức sắc, tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo; các ủy viên Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh cùng cán bộ, đảng viên Ủy ban MTTQ tỉnh. 

Tại hội nghị, thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Quảng Bình, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Qua đó giúp các đại biểu có thêm những nhận thức mới, những quyết tâm mới để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết khác của Đảng; góp phần tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện trong mọi hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng như trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Theo Baoquangbinh