Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 3

Dạ Yến – Anh Vũ Ảnh: Thành Trung

Sáng 25/6 tại Hà Nội, Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 3, năm 2107 chính thức khai mạc. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Xăm-đéc Hêng Xom-rin; Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Xay-xổm-phon Phôm-

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản và Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Xăm-đéc Hêng Xom-rin cùng các đại biểu làm lễ chào cờ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do Ngài Chủ tịch Hêng Xom-rin dẫn đầu và đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Ngài Chủ tịch Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản dẫn đầu sang thăm hữu nghị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 3.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, nhân dân Campuchia – Lào - Việt Nam cùng uống chung dòng nước của sông Mê Kông. Dòng sông đó là tài sản chung quý giá, đem lại cho cuộc sống trù phú và tạo nên nhiều điểm tương đồng về văn hóa mang đậm tính nhân văn trong đời sống của nhân dân ba nước chúng ta. Sông Mê Kông cũng chứng kiến sự gắn bó keo sơn, bền bỉ, kiên cường trong chinh phục thiên nhiên và quá trình giành độc lập dân tộc, dựng xây đất nước của nhân dân ba nước.

Quang cảnh Hội nghị.

Tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa 3 dân tộc đã trở thành mối quan hệ chiến lược lâu dài trong quan hệ quốc tế, được hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ anh hùng, liệt sỹ người Campuchia - Lào – Việt Nam, là quy luật tồn tại, phát triển, là nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong lịch sử, hiện nay và mai sau.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm 2017 là năm nhân dân 3 nước tổ chức "Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia" nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và tổ chức "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào" nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Hội nghị là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Mặt trận 3 nước, mà còn góp phần thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc vào thành công của "Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia" và "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào".

Tại Hội nghị lần này, 3 nước sẽ cùng nhau đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện Bản ghi nhớ "Chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2013-2016" được ký tại Viêng Chăn tháng 12/2013.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị hôm nay là dịp để Mặt trận 3 nước cùng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của mình, cùng nhau xây dựng các nguyên tắc, các nội dung cơ bản để định hướng cho mối quan hệ giữa 3 tổ chức Mặt trận trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận mỗi nước cần tăng cường hơn nữa việc tổ chức vận động, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia - Lào - Việt Nam, không để cho các thế lực xấu bôi nhọ, làm sai lệch mối quan hệ tốt đẹp giữa 3 nước, góp phần thắt chặt quan hệ giữa 3 nước ngày càng bền vững.

Hợp tác giữa Mặt trận 3 nước cũng cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, kết nối giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của mỗi nước, gắn chặt với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; hướng dẫn các địa phương ở dọc đường biên giới của từng nước triển khai hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực; cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Ngoài việc duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn đại biểu cấp cao của 3 Mặt trận thăm hữu nghị lẫn nhau, tăng cường trao đổi các đoàn cán bộ Mặt trận ở Trung ương và các địa phương sang thăm, hợp tác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm công tác Mặt trận.

Bên cạnh đó, tổ chức Mặt trận 3 nước cần phối hợp để cùng xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, vì sự phát triển phồn thịnh và bền vững của các quốc gia, dân tộc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, phát huy truyền thống và kết quả đạt được, 3 tổ chức Mặt trận tiếp tục cùng nhau triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác mà Chủ tịch Mặt trận 3 nước sẽ ký kết.

Chủ tịch  Xăm-đéc Hêng Xom-rin phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Xăm-đéc Hêng Xom-rin khẳng định, Hội nghị này thực sự mang ý nghĩa quan trọng trong việc vun đắp, củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa ba nước có chung đường biên giới; tập trung trí tuệ tập thể để tìm kiếm biện pháp thích hợp, cùng nhau ngăn ngừa, không để xảy ra hành động bạo lực trên tuyến biên giới chung, tiến tới củng cố hòa bình và phát triển thịnh vượng như mong muốn của nhân dân ba nước, phù hợp với nhận thức "Láng giềng tốt". 

“Hội nghị hôm nay tập trung vào vấn đề xây dựng hòa bình, hữu nghị,  hợp tác tốt đẹp giữa ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào và để cầu chúc cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa 3 nước ngày càng gắn bó, vững vàng và  mạnh mẽ hơn nữa.”, Ngài Xăm-đéc Hêng Xom-rin bày tỏ.

Ngài Xăm-đéc Hêng Xom-rin đề nghị phổ biến rộng rãi nội dung Bản ghi nhớ đến mọi tầng lớp nhân dân của ba nước nhằm củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Đồng thời, thúc đẩy, động viên và tạo điều kiện để người dân tham gia mọi hoạt động xã hội, thương mại, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y học, môi trường...

Bên cạnh đó, cần động viên cấp địa phương có chung đường biên giới ba nước, đặc biệt giữa các tỉnh, huyện, xã có chung đường biên tiến hành kết nghĩa, thành lập các hội hữu nghị nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giao lưu trên mọi lĩnh vực, trong đó chú trọng giữ gìn, bảo vệ an ninh và trật tự trên tuyến biên giới.

 Chủ tịch Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản phát biểu tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cũng khẳng định Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng để Mặt trận 3 nước ôn lại truyền thống, đồng thời đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận 3 nước kể từ khi được ký kết để phát huy những mặt tốt và đồng thời cùng nhau giải quyết, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trong quan hệ hợp tác, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới của 3 nước để tăng cường sự hợp tác, giao lưu, gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả thiệt hại thiên tai theo khả năng, thế mạnh và tình hình đặc điểm của mình; cùng nhau vận động thúc đẩy nhân dân trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân 3 dân tộc.

Ngài Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản mong muốn tổ chức Mặt trận 3 nước cần tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân các dân tộc, tôn giáo, tầng lớp, giới tính, độ tuổi về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia; hướng dẫn các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới của mỗi nước triển khai nội dung tinh thần của Bản ghi nhớ bằng việc hợp tác giúp đỡ lần nhau trong mọi lĩnh vực, cùng nhau giữ gìn bảo vệ an ninh, trật tự biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và tổ chức trao đổi đoàn đại biểu cấp cao, đoàn cấp vụ và chuyên gia sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm.

Ngài Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản cũng tin tưởng rằng cơ quan Mặt trận 3 nước sẽ tiếp tục hợp tác tổ chức thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 đạt kết quả cao hơn nữa để góp phần quan trọng vào việc kế thừa, phát huy truyền thống tình đoàn kết, hữu nghị vĩ đại, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xăm-đéc Hêng Xom-rin cùng bắt tay đoàn kết tại Hội nghị.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Gìn giữ bản sắc văn hóa Mường

Gìn giữ bản sắc văn hóa Mường

Việc bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường luôn được chính quyền địa phương và người dân xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội) chú trọng.

Tin nóng

Xem nhiều nhất