: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:09:13 05/08/2019

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019 phía Nam

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 của UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngày 5/8, tại TP HCM, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức khai mạc lớp 1 khóa VII về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019 cho cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện của các tỉnh, thành phố phía Nam (từ Thừa Thiên – Huế trở vào) và cán bộ Ban Công tác phía Nam cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019 phía Nam

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại lễ khai mạc.

Tới dự và chủ trì lễ khai mạc có TS Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; TS Tạ Văn Sỹ, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khóa học MTTQ Việt Nam; ông Võ Văn Thiện, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Công tác phía Nam; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM. Đặc biệt, về dự khóa bồi dưỡng có 170 đại biểu cấp tỉnh, cấp huyện của các tỉnh, thành phía Nam.

Chương trình khóa bồi dưỡng diễn ra từ nay đến ngày 14/8, với nhiều nội dung quan trọng như: Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Lịch sử và truyền thống; Công tác tổ chức cán bộ, hoàn thiện cơ chế hoạt động của MTTQ Việt Nam; Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay; MTTQ Việt Nam tham gia xây dưng Đảng, xây dựng Nhà nước; Công tác vận động quần chúng nhân dân thông qua các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam; Thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Nghiệp vụ công tác tuyên giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; Công tác đối ngoại nhân dân và vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay; Một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác của MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, khóa bồi dưỡng nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ về công tác Mặt trận cho các học viên, đồng thời thông tin cập nhật một số vấn đề thời sự trong, ngoài nước. Các báo cáo viên tại khóa bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác Mặt trận là những người quản lý, từng quản lý và những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, trong công tác vận động quần chúng ở Mặt trận Trung ương, các học viện và viện nghiên cứu.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019 phía Nam - 1

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, đây là khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận có đông thành phần tham dự và nhiều nội dung phong phú, thiết thực, thể hiện đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận. Do đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các học viên cần thực hiện nghiêm túc nội quy của khóa bồi dưỡng, nhằm hướng đến hiệu quả tốt nhất.

“Thực hiện tốt các nội dung được quán triệt tại khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận lần này, chúng ta sẽ góp phần quan trọng vào việc tiếp tục mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, địa bàn dân cư, động viên sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Quốc Định