: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
05:30:46 16/12/2019

Khi phong trào đi vào thực chất

Tháng 9/2015, xã Phước Thuận (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ đó tới nay, trong điều kiện còn khó khăn, nhưng nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả, nông nghiệp và nông thôn ở Phước Thuận tiếp tục mang diện mạo mới, được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc qua thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2010-2020.

Được biết, đóng góp vào sự thành công này là vai trò tích cực của Mặt trận Tổ quốc xã. Để phát huy vai trò chủ thể của người dân, MTTQ xã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào đi vào thực tiễn, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Thực tế cho thấy cùng với tuyên truyền, vận động, vai trò MTTQ xã Phước Thuận trong xây dựng NTM còn phát huy mạnh mẽ trong việc thực hiện cuộc vận động người dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững. Từ cuộc vận động, hằng năm đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã (từ 5,97% năm 2017 xuống còn 3,38% cuối năm 2018), thu nhập trung bình của người dân đã tăng từ 25,5 triệu đồng/người/năm vào năm 2015 lên 35 triệu đồng/người/năm…

B.Thương