Không để dân chờ!

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, thực hiện gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hiện tỉnh đã thống kê được 230.314 người thuộc 4 nhóm đối: người có công cách mạng; bảo trợ xã hội; hộ nghèo và hộ cận nghèo. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ trên 232, 5 tỷ đồng.

Không để dân chờ!

Người dân đến nhận chi trả tại UBND xã Thoại Giang. 

Đến nay, An Giang đã có 8 huyện, thị và thành phố hoàn thành chi trả đợt 1, đạt tỷ lệ chi trả 65,65%, với 151.204 đối tượng được nhận hỗ trợ.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, trong 8 huyện thị, thành phố của tỉnh, đến thời điểm này TP Long Xuyên là đơn vị hoàn thành rất tốt công tác chi trả gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng. Đồng thời Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Long Xuyên cũng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát chi trả hỗ trợ hiệu quả tốt.

Bà Đặng Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Long Xuyên, cho biết: Toàn thành phố có 14.413 người thuộc 4 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; bảo trợ xã hội; hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Đến nay, TP Long Xuyên đã tổ chức hỗ trợ cho 14.171 người đạt tỉ lệ hơn 97%. Các đối tượng còn lại thành phố đang tiếp tục rà soát lập danh sách thực hiện chi trả. Trong 2 ngày cuối tháng 5, là 25 và 26/5 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp với các Đoàn thể giám sát công tác chi trả tại UBND 4 phường: Mỹ Thạnh, Mỹ Qúy, Đông Xuyên, Mỹ Khánh.

Qua giám sát các phường đều thực hiện khá tốt việc hỗ trợ người dân thuộc các nhóm đối tượng trên. Đảng ủy, UBND các phường đều thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố, đồng thời xây dựng các kế hoạch, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể và triển khai thực hiện đồng loạt ở các ban ngành, đoàn thể, ban khóm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng chống dịch bệnh, chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng.

Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ phường đều có kế hoạch giám sát chặt chẽ, thường xuyên từ lúc triển khai kế hoạch, lập danh sách việc niêm yết, công khai và quá trình chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện một cách công khai, đầy đủ và hiệu quả.

Bà Đặng Thị Thanh Thuý cho biết thêm: Đoàn giám sát của TP Long Xuyên đã có kiến nghị với Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục có chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kịp thời đầy đủ, để phường, xã thực hiện tốt tốt hơn nhiệm vụ được giao; Tăng cường công tác kiểm tra để ngăn chặn những hành vi sai phạm (nếu có), tránh làm ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách, uy tín của Đảng và Nhà nước; Xem xét bổ sung thêm một số đối tượng là thợ hồ thuộc công trình tư nhân, người bán dao, kẹo kéo, thu mua phế liệu vào danh mục được nhận hỗ trợ.

Đối với UBND các phường, Đoàn giám sát cũng kiến nghị các phường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan, nắm dư luận và có báo cáo kịp thời; có giải pháp xử lý các hành vi xuyên tạc chủ trương của Đảng về công tác này; đồng thời giải thích rõ cho các đối tượng không thuộc diện hỗ trợ biết và hiểu; tiếp tục rà soát và cập nhật thông tin, điều chỉnh danh sách các đối tượng nhanh chóng, chính xác; niêm yết công khai rộng rãi cho người dân để tiện cho việc theo dõi và giám sát; tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND, sự giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân trong việc thực hiện công tác này; tiếp tục xin ý kiến Ban Chỉ đạo thành phố về các vấn đề phát sinh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Mường Lò gìn giữ bản sắc văn hóa

Mường Lò gìn giữ bản sắc văn hóa

Để lưu giữ những nét độc đáo của tinh hoa văn hóa dân tộc, các bà, các mẹ ngày ngày truyền dạy lại cho con cháu mình những lời ca, điệu múa...

Xem nhiều nhất