: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:05:00 18/03/2017

Kon Tum: Biểu dương 60 người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Ngày 17/3, tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Biểu dương người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017.

Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách đối với đồng bào DTTS. Nhờ vậy, bộ mặt kinh tế - xã hội ở các xã vùng đồng bào DTTS đã có nhiều đổi thay, đời sống của đại bộ phận dân cư ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4-5%/năm, số hộ khá và giàu tăng nhanh... Kết quả đạt được có sự đóng góp của những người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm về cách làm kinh tế của gia đình; công tác vận động bà con trong làng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm ghi nhận và biểu dương 60 điển hình tiêu biểu trong đồng bào DTTS có nhiểu đóng góp trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời đề nghị những người có uy tín tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

 R.C.Kim