Ký kết chương trình hợp tác giữa Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2017-2020

Dạ Vũ Ảnh: Thành Trung

Ngày 25/6, tại Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 3, Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do Chủ tịch Xăm-đéc Hêng Xom-rin làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do Chủ tịch Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản làm Trưởng đoàn đã ký bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ qu

Ba bên đã thảo luận, thống nhất kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong hơn 3 năm qua và tiếp tục tăng cường hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 với 6 nội dung:

Quang cảnh Hội nghị.

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung, cụ thể:

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân của ba nước về lịch sử truyền thống quan hệ hữu nghị, trong sáng, đoàn kết gắn bó giữa Campuchia, Lào và Việt Nam, qua đó có trách nhiệm giữ gìn và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ vô giá này, vì sự phát triển chung của khu vực cũng như vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, đặc biệt với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

- Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia: tuyên truyền cho nhân dân hai nước về kết quả hoàn thành 84% công tác phân giới, cắm mốc; khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ thời gian cùng phấn đấu trong năm 2017 hoàn thành việc xây dựng xong các mốc phụ và cọc dấu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ phân giới, cắm mốc liên quan giữa hai nước.

- Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào: tuyên truyền cho nhân dân hai nước đặc biệt là cư dân biên giới, cán bộ, chiến sỹ làm công tác biên giới về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào và Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào để các bên nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện nghiêm, hiệu quả hai văn kiện quan trọng này.

2. Khuyến khích các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận các địa phương của ba nước, cụ thể:

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên của Mặt trận, Mặt trận các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, vận động hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả thiên tai; vận động nhân dân xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

- Khuyến khích các doanh nghiệp và địa phương của ba nước, nhất là các địa phương có chung đường biên giới đưa hàng Việt Nam, hàng Lào, hàng Campuchia chất lượng cao về khu vực biên giới để cung cấp cho nhân dân các thôn, bản vùng giáp biên nhằm đảm bảo sức khỏe và lợi ích kinh tế cho nhân dân; định kỳ hằng năm tổ chức hội chợ thương mại, triển lãm sản phẩm chất lượng cao của các nước tại khu vực biên giới có nhiều dân sinh sống và giao thương.

- Khuyến khích Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, đặc biệt là 5 thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh có nguồn thu lớn của Việt Nam tăng cường kết nghĩa với Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh của Lào và Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia các tỉnh của Campuchia.

Hằng năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi tỉnh, thành phố mời một đoàn cán bộ của Mặt trận Lào xây dựng đất nước một tỉnh đã kết nghĩa và mời một đoàn cán bộ của Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia một tỉnh đã kết nghĩa sang thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác.

 Chủ tịch Xăm-đéc Hêng Xom-rin, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản ký bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

3. Tổ chức các hoạt động chào mừng những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2017 của ba nước, cụ thể:

- Năm 2017, năm Kỷ niệm 50 năm ngày ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2017) hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động theo chủ trương chung của hai Đảng, hai Nhà nước. Mỗi bên chọn 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đề nghị hai Chính phủ và hai tổ chức Mặt trận khen thưởng.

- Năm 2017, năm Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017) hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động theo chủ trương chung của hai Đảng, hai Nhà nước. Mỗi bên chọn 55 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, đề nghị hai Chính phủ và hai tổ chức Mặt trận khen thưởng.

4. Tăng cường trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị; tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm công tác, cụ thể:

- Hằng năm, tổ chức 1 đoàn lãnh đạo cấp cao do Chủ tịch/Phó Chủ tịch sang thăm, làm việc trong 5 ngày.

- Hằng năm, trao đổi 1 đoàn cán bộ cấp Vụ khoảng 5 đến 7 người sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận, thời gian 5 ngày.

Đối với các đoàn nêu trên, bên cử đoàn đi thông báo cho bên đón về thành phần, thời gian, nội dung làm việc của đoàn trước ít nhất 30 ngày làm việc.

- Hằng năm, tổ chức đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước người sang thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác tại Việt Nam; cử đoàn chuyên gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sang Lào trao đổi, giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn công tác Mặt trận của Việt Nam.

- Hằng năm, tổ chức đoàn đại biểu Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia người sang thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác tại Việt Nam; cử đoàn chuyên gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sang Campuchia trao đổi kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong công tác Mặt trận của Việt Nam.

- Luân phiên tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia 5 năm/2 lần.

Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam được ký kết.

5. Ba bên cùng phối hợp đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ của nhau vì sự phát triển phồn thịnh và bền vững của các quốc gia, dân tộc.

6. Năm 2020 sẽ tổ chức Hội nghị tại Campuchia, tổng kết việc thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2020 - 2023.

Việc ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2017- 2020 đã đánh dấu sự thành công của Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia- Lào- Việt Nam.

Để kết thúc Hội nghị, được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn Kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc hội nghị và khẳng định với tinh thần làm  việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thống nhất cao thông qua việc ký Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa 3 tổ chức Mặt trận giai đoạn 2017 - 2020.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị 3 tổ chức Mặt trận triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân của ba nước về lịch sử truyền thống quan hệ hữu nghị, trong sáng, đoàn kết gắn bó, thủy chung, qua đó có trách nhiệm giữ gìn và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ vô giá này, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước cũng như vì sự phát triển chung của khu vực, đặc biệt trong thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận các địa phương của ba nước, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới; hướng dẫn các địa phương ở dọc đường biên giới từng nước triển khai hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực; cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần thực hiện xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tăng cường trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị; tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm, làm việc, học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận.

“Tổ chức Mặt trận 3 nước phối hợp đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ của nhau vì sự phát triển phồn thịnh và bền vững của các quốc gia, dân tộc.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Gìn giữ bản sắc văn hóa Mường

Gìn giữ bản sắc văn hóa Mường

Việc bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường luôn được chính quyền địa phương và người dân xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội) chú trọng.

Tin nóng

Xem nhiều nhất