: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:52:00 16/07/2015

Lục Nam – Bắc Giang: Giám sát 234 công trình xây dựng ở cộng đồng

Theo Ban thường trực UBMTTQ huyện Lục Nam (Bắc Giang) toàn huyện có 27 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) với 211 thành viên.

Lục Nam – Bắc Giang: Giám sát 234 công trình xây dựng ở cộng đồng

Ảnh minh họa

Nguồn: baobacgiang.com.vn

Qua quá trình hoạt động các Ban GSĐCCĐ  thường xuyên được củng cố, kiện toàn về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2015 các Ban GSĐTCCĐ đã tổ chức giám sát được 234 công trình về xây dựng trụ sở UBND, đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương, nhà văn hóa,… với nguồn vốn hỗ trợ chủ yếu của nhà nước, của cộng đồng. Hiện có 166 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, về cơ bản đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.    

Anh Vũ