: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:10:00 13/06/2015

Luồng sinh khí mới từ cơ sở

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đang lại cho người làm công tác Mặt trận khắp nơi niềm vui và những kỳ vọng. Chia sẻ với Đại Đoàn Kết, bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Cần Thơ khẳng định: Luật đã mang lại sinh khí mới cũng như những giá trị cụ thể trong việc khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

 

Luồng sinh khí mới từ cơ sởBà Phan Thị Hồng Nhung

Theo bà Phan Thị Hồng Nhung, nhiều năm qua, MTTQ Việt Nam đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Giám sát đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; Giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Nhà nước; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền… 

 
Với việc thông qua Luật MTTQ lần này, Mặt trận  đã và đang xứng đáng là một bộ phận của hệ thống chính trị nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động của Mặt trận là một trong những phương thức để tập hợp các giai tầng xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài nhằm thực hành và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
 
Hầu hết các tầng lớp nhân dân đều có đại diện tham gia là đoàn viên, hội viên của các tổ chức trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Do đó, Luật được Quốc hội thông qua lần này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc… 
 
"Cán bộ Mặt trận tâm đắc nhất những vấn đề mới của Luật quy định về công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan hệ giữa Mặt trận với cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  Đó là: Tham gia xây dựng chính quyền, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQ Việt Nam trong việc tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, đại biểu dân cử; Tham gia xây dựng và vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật; Tham gia một số lĩnh vực hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Quy định về mục đích, nguyên tắc; đối tượng, nội dung; hình thức giám sát; quyền và trách nhiệm của các bên trong hoạt động giám sát; Quy định về mục đích, nguyên tắc; đối tượng, nội dung; hình thức phản biện xã hội; quyền và trách nhiệm của các bên trong hoạt động phản biện xã hội” - bà Nhung khẳng định. 
 
Cũng theo Chủ tịch UBMTTQ TP. Cần Thơ, Luật MTTQVN sửa đổi lần này có  những chương quan trọng đề cập về vai trò đại diện bảo vệ cho quyền hợp pháp chính đáng của nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Có  chương đề cập đến vai trò của Ban công tác Mặt trận ấp, khu vực. 
 
"Đây chính là điểm mấu chốt quan trọng nhất mà chúng tôi hết sức đồng tình, phấn khởi vì chính các Ban  công tác MT ở ấp- khu vực là cánh tay nối dài, là phương thức để triển khai hoạt động của Mặt trận ở cấp xã hiệu quả hơn. Việc đưa Ban công tác Mặt trận vào Luật là rất cần thiết và đúng đắn, vì từ trước đến nay nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã quy định về nhiệm vụ, vai trò của Ban công tác Mặt trận. Sắp tới đây chúng ta tiến hành bầu cử  ĐB QH, ĐB HĐND các cấp thì đây chính là cấp cơ sở tổ chức nhận xét, thể hiện tín nhiệm của nhân dân với người ứng cử… là cơ sở quan trọng để xác định tư cách của người ứng cử” - bà Phan Thị Hồng Nhung nhấn mạnh. 
 
Theo bà Nhung, cán bộ Mặt trận các cấp đang trông chờ trong việc tổ chức thực hiện sắp tới. Mong Chính phủ sớm có những nghị định cụ thể hóa để thực hiện. Công việc giám sát, phản biện xã hội là những vấn đề mới, nếu pháp luật không quy định chi tiết, cụ thể mà vẫn chung chung thì rất khó làm được. 
 
Qua thực tiễn từ công việc ở cơ sở, bà Nhung cho rằng, giám sát của Mặt trận là giám sát mang tính nhân dân, hỗ trợ, bổ sung cho công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Cơ chế giám sát của Mặt trận là xem xét, phát hiện, kiến nghị với cơ quan tổ chức có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Khi tiến hành các hoạt động giám sát Mặt trận đều có sự thống nhất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Mặt trận không trực tiếp xử lý mà kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Các đối tượng được giám sát phải tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi giải quyết kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
 
"Ngoài mục đích phát hiện những thiếu sót, vi phạm để kiến nghị khắc phục, xử lý, hoàn thiện về cơ chế giám sát, Mặt trận còn hướng đến mục đích lớn lao hơn là kịp thời động viên, biểu dương những gương người tốt, việc tốt để xây dựng một xã hội tốt đẹp” - bà Nhung khẳng định. 
 
Lê Quốc Khánh (ghi)
 
Luồng sinh khí mới từ cơ sở - 1
Ông Trần Trung Dũng, Phó Chủ tịch UB MTTQ Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang:
 
Sự phối hợp giữa Mặt trận và chính quyền sẽ chặt chẽ hơn                
Thời gian qua được sự hướng dẫn của UB MTTQ cấp trên và lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Mặt trận thành phố hoạt động theo đúng nội dung quy chế phối hợp hoạt động đã đề ra, là cầu nối giữa các tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước trong việc cùng tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các đoàn thể đôi lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Chưa có cơ chế cụ thể để Mặt trận thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của chính quyền theo quy định của Luật Mặt trận. Mặt trận chưa thể hiện tốt việc theo dõi kết quả chính quyền giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân; chưa thực hiện chức năng giám sát một cách chủ động, độc lập theo quy định.
Vì vậy sau khi Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật MTTQ bản thân tôi cũng như các cán bộ Mặt trận cấp cơ sở tin tưởng về luồng sinh khí mới trong hoạt động MTTQ. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống MTTQ các cấp, mà nhất là cán bộ MTTQ ở cơ sở thấy vui mừng và tự tin hơn với điểm mới như: Quy định chức năng phản biện xã hội của Mặt trận: Mặt trận sẽ chủ động giám sát và phản biện xã hội và công tác giám sát và phản biện xã hội của MT khi cần thiết chứ không phải chờ yêu cầu từ phía cơ quan nhà nước. 
Mặt khác, theo Luật MTTQ mới, thấy rõ được vị trí, vai trò của MTTQ đã được nâng lên một bước. Tâm tư nguyện vọng của cán bộ Mặt trận các cấp tin tưởng và mong rằng, thời gian tới, vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận sẽ được nâng cao. Đặc biệt trong công tác giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận sẽ chủ động hơn, sự phối giữa MTTQ với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong thực hiện công tác này cũng sẽ chặt chẽ hơn. 
 
VỊNH NHI (ghi)