: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:29:03 06/08/2019

Mặt trận Nghệ An thiết lập các trang MXH để tương tác với người dân

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An yêu cầu, Mặt trận các cấp cần đa dạng hóa các kênh thông tin; thiết lập, quản lý, khai thác hiệu quả các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để dễ tương tác, vừa thực hiện chính quyền điện tử vừa tiết kiệm thời gian, kinh phí…

Mặt trận Nghệ An thiết lập các trang MXH để tương tác với người dân

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 6/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đánh giá việc thực hiện công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, MTTQ các cấp tại Nghệ An tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cũng như các chương trình, cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động.

Trong đó, 6 tháng qua, MTTQ các cấp tổ chức 543 cuộc đối thoại tại cấp xã và khối, xóm, bản và 29 cuộc đối thoại tại cấp huyện, với 50.696 lượt người tham gia, 5.439 người phát biểu, 8.682 ý kiến đối thoại. Các ý kiến đối thoại tập trung chủ yếu vào các vấn đề: Xử lý đất đai và giải phóng mặt bằng chiếm 30,76%, kinh tế chiếm 19,4%, chế độ chính sách 11,3%, cải cách hành chính 3,3%.

Ủy ban MTTQ cấp huyện và cơ sở đã tổ chức 320 cuộc giám sát, 355 cuộc góp ý phản biện xã hội.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề ra 26 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Mặt trận Nghệ An thiết lập các trang MXH để tương tác với người dân - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Để đạt được kết quả chất lượng, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An yêu cầu, Mặt trận các cấp cần đa dạng hóa các kênh thông tin; thiết lập, quản lý, khai thác hiệu quả các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để dễ tương tác, vừa thực hiện chính quyền điện tử vừa tiết kiệm thời gian, kinh phí, qua đó chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, định hướng dư luận xã hội.

Cũng tại Hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp tỉnh đã xem xét, cho ý kiến về các dự thảo: Quy chế hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực khóa XIV; Chương trình công tác toàn khóa Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV; Kế hoạch phát động cuộc thi "Hiến kế những sáng kiến, giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động MTTQ các cấp" và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Phát động cuộc thi “Hiến kế sáng tạo về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An” kể từ tháng 9/2019 đến ngày 19/5/2020.

Điền Bắc