: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:00:00 05/07/2018

Mặt trận phải coi trọng giải quyết bức xúc của dân

Mặt trận phải coi trọng việc giải quyết những bức xúc của dân, một trong những nguyên nhân bức xúc là việc giải quyết chính sách cho dân còn chậm trễ.

Mặt trận phải coi trọng giải quyết bức xúc của dân

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Duy Thường phát biểu tại Hội nghị.

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9, ông Đỗ Duy Thường, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, hiện nay người dân đang rất ủng hộ Đảng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Chính phủ cũng có mục tiêu là Chính phủ kiến tạo liêm chính vậy Mặt trận phải phát huy rõ vai trò của mình như thế nào trong bối cảnh này.

Theo đó, ông Thường cho rằng, tất cả hoạt động của Mặt trận, làm gì thì làm cũng phải bám vào Luật MTTQ Việt Nam. Trong đó, Mặt trận phải coi trọng việc giải quyết những bức xúc của dân, một trong những nguyên nhân bức xúc là việc giải quyết chính sách cho dân còn chậm trễ.

Đồng tình với quan điểm này, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cho rằng, Mặt trận phải có trách nhiệm trước những điểm nóng đã xảy ra ở 11 tỉnh, thành trong thời gian qua, để tìm ra những “lỗ hổng” trong quản lý dân cư.

Do vậy trong dự thảo báo cáo chính trị cần phải đặt ra mục tiêu xây dựng mỗi khu dân cư là một cộng đồng liên gia tự quản, tự xây.

Kinh nghiệm cho thấy, ở những khu dân cư có nhiều mô hình tự quản như khu dân cư xanh - sạch - đẹp là nhân tố để triển khai thành công công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bàn về vấn đề phát huy vai trò nòng cốt trong dân, ông Vũ Trọng Kim đã nhắc tới vai trò của những người trẻ.

Mặt trận phải coi trọng giải quyết bức xúc của dân - 1

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu tại Hội nghị.

“Malaysia đã có bộ trưởng ở tuổi 25. Còn lâu nay chúng ta thường nói đến nòng cốt là những người già thì bây giờ đã lúc phải thay đổi quan niệm, thay đổi tư duy quan tâm đến việc phát huy vai trò nòng cốt là những người trẻ”, ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.

Nhấn mạnh về bài học kinh nghiệm trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9, ông Vũ Trọng Kim đề nghị nêu bật việc Mặt trận kế thừa những quan điểm sâu sắc đã có và rút ra những bài học kinh nghiệm mới, không nên giấu diếm, rập khuôn.

Bài học đó là về lòng dân, làm sao hiểu được sâu sắc và đảm bảo để lòng dân yên. Đó là trong cách làm phải gần dân, hiểu dân, học dân, “đến  từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” là phương pháp của Mặt trận.

“Vì thế, cần xây dựng triết lý về niềm tin, về sự gắn bó Mặt trận với nhân dân. Thiết chế của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư là cần chú ý nâng cao chất lượng của khu dân cư. Chúng ta thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm này, những nhiệm vụ trọng tâm khác nhưng không nghe dân nói, không làm dân tin thì công tác Mặt trận không có hiệu quả. Đó là bài học kinh nghiệm lớn nhất chúng ta phải rút ra”, ông Kim nhấn mạnh.

Hoàng Yến - Hạnh Nguyên
Ảnh: Quang Vinh