Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền

PV

“Trước thềm Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Mặt trận phải là đầu mối, kênh thông tin quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để những chủ trương, đường lối được đưa ra tại Đại hội sát thực tiễn, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX.

Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Chia sẻ với các đại biểu tại Hội nghị lần thứ hai, UBTƯ MTTQ Việt Nam, khoá IX, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong nước và chịu nhiều tác động bất lợi do diễn biến phức tạp trong khu vực và thế giới.

Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đây là năm thứ 2 liên tiếp nước ta đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội.

“Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

Qua theo dõi công tác Mặt trận, nhất là thông qua hoạt động phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và tại Hội nghị hôm nay, sau khi nghe báo cáo cũng như các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận trong năm 2019, với tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, công tác Mặt trận được triển khai quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được kết quả khá toàn diện.

Tiêu biểu là Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã được chuẩn bị chu đáo, có nhiều đổi mới và thành công tốt đẹp. Qua đó đã nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò của Mặt trận và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tạo ra khí thế mới, động lực mới trong thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong năm qua, Mặt trận đã làm tốt vai trò tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: thăm hỏi, động viên, giúp đỡ đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo; chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn, hoạn nạn; tri ân gia đình chính sách, người có công; động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Đồng thời tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa về bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, ma túy; bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân…

Đặc biệt, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trong cả nước vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt trận (18/11) với hơn 20 triệu lượt người tham dự đã tiếp tục khẳng định đây là phương thức hiệu quả, phù hợp với tập quán và truyền thống của đồng bào ta nhằm tăng cường sự gắn bó, đoàn kết nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Mặt trận đã làm tốt việc nắm tình hình nhân dân để phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước nhằm kịp thời chỉ đạo khắc phục, xử lý, giải tỏa những bức xúc trong nhân dân. Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã chủ trì phối hợp tốt với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8, phản ánh kịp thời rất nhiều vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, được các đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Mặt trận đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất hơn, sát tâm tư, nguyện vọng của người dân, được cấp ủy, chính quyền đồng tình, ủng hộ, phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cùng với đó, oạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng; công tác hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận được quan tâm tích cực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị Mặt trận các cấp lưu ý khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại Hội nghị để có giải pháp hữu hiệu cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ với rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ phải hoàn thành. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng của đất nước. Theo người đứng đầu Quốc hội, điều đó đòi hỏi có sự đoàn kết, trí tuệ, đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, mới có thể bảo đảm hoàn thành tốt các chiến lược, kế hoạch và đạt được các mục tiêu quan trọng đã đề ra. 

Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Mặt trận các cấp cần tiếp tục quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời bám sát thực tiễn đất nước để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho năm 2020.

Khẳng định sứ mệnh đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong thời gian tới, Mặt trận cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong mỗi người dân, để thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, hướng tới mục tiêu đưa nước ta phát triển ngày càng bền vững, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Thông qua hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận tiếp tục vận động, cổ vũ, động viên nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, trong năm 2020, MTTQ Việt Nam cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất cũng như nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân; vận động toàn xã hội chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nhà Đại đoàn kết; đồng thời thực hiện tốt hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân gia đình chính sách, người có công…

Cùng với đó, Mặt trận cần tăng cường hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

“Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Nhất là, trước thềm Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Mặt trận phải là đầu mối, kênh thông tin quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để những chủ trương, đường lối được đưa ra tại Đại hội sát thực tiễn, đáp ứng sự mong mỏi của Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, người đứng đầu Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn, MTTQ Việt Nam với vai trò của mình, chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp, thiết thực, đi đôi với cải tiến phương pháp thực hiện.

Đồng thời, tích cực đóng góp ý kiến xác đáng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

“Mặt trận cần chủ động tham gia sâu và tuyên truyền, vận động nhân dân góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, quản lý điều hành xã hội, đặc biệt là đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các dự án luật trình Quốc hội trong năm 2020; tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực…”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Năm 2020 được xem là một năm quan trọng, do đó, cần chuẩn bị tốt các nội dung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, người đứng đầu Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phát huy những kết quả đạt được trong những kỳ bầu cử trước đây để phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong các hoạt động này.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bày tỏ mong muốn, MTTQ Việt Nam tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ chuyên trách Ủy ban Mặt trận các cấp, bảo đảm xây dựng được đội ngũ chuyên nghiệp, tâm huyết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.

Từ tinh thần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng trong năm 2020 và những năm tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất