: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:10:01 11/03/2020

Mặt trận tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 11/3, ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua Mặt trận các cấp tại Quảng Nam đã tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Mặt trận tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong tuyên truyền đã treo băng rôn, gửi 65.150 tờ rơi, 20 đĩa CD, MTTQ 11/18 huyện và thị xã đã kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

MTTQ huyện Thăng Bình, Tiên Phước và Phú Ninh đã phối hợp với các tổ chức tập huấn phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở về công tác chống dịch.

Cũng theo ông Bình, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Mặt trận, các tổ chức thành viên đã động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân không hoang mang, lo lắng dẫn đến có những hành động không phù hợp như mua lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng dự trữ quá nhiều, hay di chuyển khỏi nơi cư trú khi có yêu cầu cách ly gây ảnh hưởng đến công tác phòng dịch của địa phương.

Thanh Huyền - Chí Đại