: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:12:00 08/07/2015

MTTQ Nghệ An: Hơn 1500 ý kiến cử tri gửi đến đại biểu HĐND

Theo ông Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch MTTQ tỉnh Nghệ An cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, MTTQ đã tiếp nhận hơn 1.500 ý kiến của cử tri trong toàn tỉnh gửi đến kỳ họp HĐND lần thứ 14 nhiệm kỳ 16 tỉnh Nghệ An.

MTTQ Nghệ An: Hơn 1500 ý kiến cử tri gửi đến đại biểu HĐND

 Ông Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch MTTQ tỉnh Nghê An: “Sáu tháng đầu năm 2015,
MTTQ đã tiếp nhận hơn 1.500 ý kiến của cử tri toàn tỉnh
gửi đến HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ16”

Cụ thể, MTTQ đã chủ trì tổ chức 24 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 65 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và hàng nghìn cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; tập hợp hơn 1500 ý kiến của cử tri chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Sáu tháng đầu năm, ngoài các hoạt động giám sát thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, Ban thường vụ MTTQ tỉnh Nghệ An đã chủ trì tổ chức 2 đoàn giám sát tại 6 địa phương và doanh nghiệp về việc thực hiện quyết định, kết luận của UBND tỉnh về việc xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu cụm công nghiệp và các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tham gia giám sát tiếp dân định kỳ của UBND tỉnh. Tham gia 2 đoàn liên ngành của tỉnh rà soát việc xử lý các vụ việc có tính phức tạp. Trực tiếp tiếp 18 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 63 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền.

Ở cấp huyện, thực hiện chỉ đạo của MTTQ tỉnh, MTTQ các huyện đã thực hiện 32 cuộc giám sát chuyên đề, phối hợp với HĐND cùng cấp giám sát 55 cuộc giám sát chuyên đề về chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực.

Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh, Ban thường trực UB MTTQ tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp trên 150 ý kiến của nhân dân và cử tri trong tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành cấp tỉnh, tập trung chủ yếu vào một số vấn đề như về sản xuất, kinh doanh, đời sống, việc làm của nhân dân, về lĩnh vực đầu tư xây dựng, giao thông, lao động, đào tạo nghề, chế độ, chính sách, bảo vệ tài nguyên môi trường…

Điền Bắc