: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:21 17/06/2019

Mường La (Sơn La): Thành lập được 179 mô hình ‘Dân vận khéo’

Từ năm 2016 đến nay, huyện Mường La (Sơn La) đã thành lập 179 mô hình “Dân vận khéo”. Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, những người làm công tác dân vận thường xuyên xuống cơ sở để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, đồng thời hướng dẫn đồng bào cách làm kinh tế phù hợp.

Nhờ đó, đã giúp đồng bào dần thay đổi phương thức sản xuất lạc hậu và ngày càng xuất hiện thêm nhiều mô hình làm ăn hiệu quả.

Trong những năm qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, lực lượng vũ trang ở Mường La thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động; phát động các phong trào thi đua yêu nước…

Nhờ vậy, tạo đồng thuận cao trong nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; tích cực ứng dụng khoa kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới;…

T.H.