: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:57:56 09/10/2019

Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

Để các mô hình tự quản hoạt động có hiệu quả, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn của MTTQ và các đoàn thể để duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản thôn, tổ dân phố.

Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

Quang cảnh Hội thảo.

Ngày 9/10, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án mô hình tự quản tổ chức hội thảo “Thực hiện hoạt động mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố - thực trạng và giải pháp". Dự hội thảo có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban MTTQ và đại diện các tổ dân cư tự quản tiêu biểu của 14 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo cho biết, thống kê chưa đầy đủ toàn quốc hiện có 229.480 mô hình tự quản, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: xây dựng phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, quản lý và xây dựng các hạ tầng ở cộng đồng dân cư.

Thời gian qua, hoạt động của các mô hình tự quản đã phát huy sáng tạo, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì nâng cao chất lượng cuộc sống, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân và trở thành các phong trào tự nguyện, tự giác của người dân.

Tuy nhiên, hoạt động của các mô hình tự quản vẫn còn những tồn tại như: một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đến việc phát huy tính tự quản trong cộng đồng dân cư; tính tự quản và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thôn, tổ dân phố ở các địa phương còn hạn chế, chưa đồng đều; nhiều mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư còn hình thức, chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động không có kế hoạch…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng và tổ chức thực hiện của mô hình tự quản ở khu dân cư thôn, tổ dân phố giai đoạn hiện nay, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, hoạt động của các mô hình tự quản; trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn tổ chức thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư thôn, tổ dân phố; đề xuất những cơ chế, giải pháp để tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tự quản ở khu dân cư…

Ghi nhận và lắng nghe các ý kiến đóng góp, chia sẻ của đại biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, mô hình tự quản là mô hình tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm và tự chủ về kinh phí hoạt động.

Cùng với đó, hoạt động của các mô hình tự quản đã thực sự phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư thông qua quy chế, nội quy, quy chế, hương ước, quy ước của địa phương. Thực tế, qua hoạt động các mô hình này đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, được người dân đồng tình ủng hộ.

Để các mô hình tự quản hoạt động có hiệu quả, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn của MTTQ và các đoàn thể để duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản thôn, tổ dân phố. Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cần phối hợp tạo điều kiện và hướng dẫn cụ thể, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc xây dựng các mô hình tự quản.

Đặc biệt Mặt trận và các ban, ngành đoàn thể cần có những giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác tự quản, tự bảo vệ; quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa trong việc xây dựng các mô hình tự quản tại các thôn, tổ dân phố.

Từ những những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn và những giải pháp được chia sẻ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, cần đánh giá chất lượng các mô hình tự quản để từ đó rút kinh nghiệm, rà soát lại và chỉ nên duy trì các mô hình có chất lượng, thật sự cần thiết phù hợp với thực tế cơ sở…

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, giải pháp của các đại biểu tham luận tại hội thảo để nghiên cứu, báo cáo Ban Chỉ đạo đưa vào đề án trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

 T. Hiếu