Ngăn chặn biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong cán bộ, đảng viên Khối cơ quan Trung ương

Tuệ Phương Ảnh: Quang Vinh

Tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn cho rằng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để thực hiện được điều này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thể hiện quyết tâm cao và quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ngăn chặn biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong cán bộ, đảng viên Khối cơ quan Trung ương

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 31/5, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhằm thống nhất kế hoạch kiểm tra việc phòng ngừa, khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của các cơ quan.

Tham dự cuộc làm việc có ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các thành viên trong Đoàn công tác và Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, việc kiểm tra sẽ giúp các cơ quan, đơn vị phòng ngừa, khắc phục những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đặc biệt tuyệt đối không gây khó khăn đến hoạt động cho các đơn vị đến kiểm tra. 

“Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 11/2016 đến thời điểm kiểm tra. Kết quả kiểm tra của các đoàn sẽ báo cáo Ban Bí thư trong quý III-2019”, ông Trần Thanh Mẫn thông tin.

Theo Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, ngày 30/10/2016, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đã được ban hành. 

Ngay sau đó, ngày 19/12/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Ngày 25/10/2018 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Quy định 08-Qđi/TW về việc “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Khẳng định những quy định trên đều nhấn mạnh vào trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn cho rằng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để thực hiện được điều này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thể hiện quyết tâm cao và quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đó, các Bộ, ban, ngành và các địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ để điều tra, xét xử những vụ án tham nhũng lớn, đi đến cùng những vụ việc tham nhũng, lãng phí diễn ra trên địa bàn mà nhân dân phản ánh, không có vùng cấm trong xét xử vụ việc, từ đó đã tạo được niềm tin trong nội bộ và củng cố vững chắc niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Ngăn chặn biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong cán bộ, đảng viên Khối cơ quan Trung ương - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Trân trọng nhắc lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nếu không có sự vào cuộc và sự tham gia của nhân dân thì không thể thành công, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây chính là động lực để MTTQ cùng các đoàn thể tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các cơ quan thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, phê bình và tự phê bình của tổ chức Đảng và đảng viên.

Theo Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn, thực hiện quy định tại Quyết định số 173-QĐ/TW ngày 8/7/2008 của Bộ Chính trị về “Ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”; Chương trình kiểm tra số 108-CTr/TW, ngày 5/01/2019 của  Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quyết định 1156-QĐNS/TW ngày 01/4/2019 của Ban Bí thư, Đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Kon Tum, Điện Biên.

Để quá trình kiểm tra diễn ra thuận lợi, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn đề nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo xây dựng Báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi cho Đoàn Kiểm tra trước ngày 20/6 theo đúng Đề cương và dựa trên cơ sở gợi ý chung của Ban Bí thư.

“Báo cáo cần ngắn gọn, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm và chỉ ra những điểm mạnh trong quá trình triển khai, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và đưa ra những giải pháp cần khắc phục trong giai đoạn tới để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII khắc phục được những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và không có suy thoái trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên”, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc, thẩm tra, xác minh tại một số tổ chức đảng trực thuộc. Chính vì vậy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có văn bản thông báo cụ thể cho các tổ chức đảng biết để chủ động phối hợp. Từ đó, các tổ chức đảng thông qua tập thể cấp ủy về nội dung báo cáo và gửi kèm các tài liệu, hồ sơ có liên quan cho Đoàn kiểm tra trước khi Đoàn kiểm tra đến làm việc.

Ngăn chặn biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong cán bộ, đảng viên Khối cơ quan Trung ương - 2

Ông Sơn Minh Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng ý với nội dung của chương trình kiểm tra, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng khẳng định, đây là việc làm thường xuyên và xuyên suốt trong quá trình triển khai nhiệm vụ, chính vì vậy, Đảng ủy khối sẽ chọn 4 đơn vị để tiến hành tự kiểm tra theo đề xuất của Đoàn.

Ông Sơn Minh Thắng cho biết, Đảng ủy khối sẽ thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai kế hoạch, nội dung báo cáo sẽ bám sát đề cương và bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, từ đó đưa ra đánh giá cụ thể về quá trình triển khai của các đảng bộ và các đơn vị trực thuộc.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nghề đan lát của người Cơ Tu

Nghề đan lát của người Cơ Tu

Một số sản phẩm đan lát thủ công độc đáo của đồng bào người Cơ Tu là đỉnh cao của nghệ thuật đan lát mà khó có nơi nào trên thế giới này có thể đạt được.
Tết 'Sử giề pà' của người Bố Y

Tết 'Sử giề pà' của người Bố Y

Tết “Sử giề pà” được coi là tết cầu tài, cầu lộc, cầu may mắn cho bản làng của người Bố Y; Đồng thời là dịp để người Bố Y dành sự chăm sóc đặc biệt cho con trâu của ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất