Nghiệm thu Đề tài về lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Hải Nhi Ảnh: Kỳ Anh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh mong muốn, cần hoàn thiện đề tài theo đúng yêu cầu của đề tài khoa học, để khi kết thúc quá trình nghiên cứu, đề tài có tính thực tiễn và góp phần tái hiện lịch sử Mặt trận thông qua các sự kiện được đề cập.

Nghiệm thu Đề tài về lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Chiều ngày 21/11, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề án cấp bộ nghiên cứu, biên soạn các công trình: Văn kiện Đảng về Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (MTDTTN Việt Nam) từ năm 2004 - 2014; Biên niên sự kiện lịch sử MTDTTN Việt Nam từ năm 2000 - 2014; Lịch sử MTDTTN Việt Nam từ năm 2004 - 2014.

Theo TS Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam - Chủ nhiệm đề tài, trên cơ sở thu thập và xử lý tư liệu liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận và các hoạt động của Mặt trận từ năm 2000 đến năm 2014, dựng lại bức tranh lịch sử hơn 10 năm của hoạt động MTTQ để phản ánh những tư tưởng, quan điểm về Mặt trận, những phong trào Mặt trận và những hoạt động của các tổ chức Mặt trận trong cả nước.

Theo đó, Đề tài “Văn kiện Đảng về Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ năm 2004 - 2014” thông qua việc thống kê, tập hợp, lựa chọn các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị... của Đảng về Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2014; Trích Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng... theo trình tự thời gian về các vấn đề liên quan đến vị trí, vai trò; chức năng, nhiệm vụ; công tác Dân vận; về truyền thống yêu nước của dân tộc; về mối quan hệ giữa Đảng và Mặt trận, giữa Mặt trận và Đảng; về sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận; về đại đoàn kết toàn dân tộc, ...

Nghiệm thu Đề tài về lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - 1

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Đối với đề tài “Biên niên sự kiện lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ năm 2000 - 2014”, nhóm nghiên cứu đã sắp xếp, biên soạn sự kiện lịch sử liên quan đến Mặt trận theo tính chất quan trọng và trình tự thời gian, bảo đảm tính trung thực, khách quan. Đề tài tập trung vào các nội dung như các sự kiện phản ánh quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến Mặt trận; Các sự kiện phản ánh bối cảnh lịch sử trong nước và quốc tế, phản ánh yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn có liên quan và tác động đến khối đại đoàn kết toàn dân và quy mô, tính chất, đối tượng, nội dung, hình thức hoạt động của Mặt trận giai đoạn 2000 - 2014; Các sự kiện lịch sử mô tả về quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Mặt trận các cấp và của các tổ chức thành viên trong Mặt trận qua các kỳ đại hội trong phạm vi cả nước, các hội nghị quan trọng của cơ quan lãnh đạo cấp cao của Mặt trận; Các sự kiện về các phong trào toàn quốc do Mặt trận khởi xướng; Các sự kiện phản ánh hoạt động quốc tế của Mặt trận…

Đề tài “Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ năm 2004 - 2014” cũng làm rõ bối cảnh lịch sử trong nước và thế giới; Đánh giá, nhận xét hoàn cảnh lịch sử tác động đến tổ chức, hoạt động của Mặt trận, tác động đến các phong trào yêu nước do Mặt trận khởi xướng từ năm 2004 đến năm 2014.

Từ đó làm rõ chủ trương, tổ chức thực hiện, kết quả, ý nghĩa của việc Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên; chủ trương, tổ chức thực hiện, kết quả, ý nghĩa của Mặt trận trong việc góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng. Bên cạnh đó cũng làm rõ vai trò của Mặt trận góp phần thực hiện đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc…

Nghiệm thu Đề tài về lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - 2

PGS.TS Trần Hậu phản biện tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, phản biện và ủy viên Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết của đề tài và đưa ra những ý kiến góp ý tâm huyết để nhóm nghiên cứu hoàn thiện những nội dung đề cập trong công trình.

Với vai trò phản biện 1, PGG.TS Trần Hậu, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá, nhìn chung công trình đã phản ánh một cách khách quan và toàn diện về thực trạng tổ chức và hoạt động chủ yếu của MTTQ Việt Nam trong 10 năm trải dài qua 2 nhiệm kỳ Đại hội VI (2004-2009) và Đại hội VII (2009-2014).

Đây là thời kỳ phát triển quan trọng của đất nước sau 20 năm đổi mới toàn diện, đất nước đã thoát cảnh đói nghèo, lạc hậu với những bước phát triển có ý nghĩa quan trọng nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề mới cho việc tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và MTDTTN Việt Nam.

“Công trình được sưu tầm, biên soạn khá công phu, ghi lại một khối lượng lớn các sự kiện một cách khách quan, toàn diện, bao quát hầu hết các lĩnh vực của cá nhân và tập thể của Ủy ban MTTQ các cấp từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức thành đến các cơ quan Mặt trận. Qua đó làm rõ vị trí và vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị thời kỳ này”, TS Trần Hậu nhấn mạnh.

Nghiệm thu Đề tài về lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - 3

Toàn cảnh Hội nghị.

Đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu khi biên soạn công trình và tán thành với ý kiến góp ý của phản biện và ủy viên Hội đồng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, chủ nhiệm và thành viên thực hiện các đề tài cần tiếp thu ý kiến của Hội đồng để đề tài đảm bảo tính chính xác về sự kiện, logic và nhất quán với các văn bản liên quan.

Cùng với đó cần hoàn thiện đề tài theo đúng yêu cầu của đề tài khoa học, để khi kết thúc quá trình nghiên cứu, đề tài có tính thực tiễn và góp phần tái hiện lịch sử Mặt trận thông qua các sự kiện được đề cập.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, chính vì vậy đề tài là tư liệu quan trọng tái hiện lại hoạt động của MTTQ Việt Nam trong 10 năm đổi mới và là dữ liệu lịch sử hữu ích phục vụ Hội thảo khoa học về quá trình hình thành, phát triển của MTTQ qua 90 năm lịch sử.

Qua bỏ phiếu, Hội đồng nghiệm thu đã đồng ý nghiệm thu đề tài. Đề tài đạt loại xuất sắc.

Nghiệm thu Đề tài về lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - 4

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm thực hiện Đề tài.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Khá giả nhờ trồng bơ

Khá giả nhờ trồng bơ

Cây bơ được xem là một trong những loại cây xóa đói giảm nghèo tốt, do có thu nhập cao.
Lạp sườn gác bếp

Lạp sườn gác bếp

Lạp sườn gác bếp (hay còn gọi lạp xưởng), lạp sườn hun khói là đặc sản mang nét độc đáo riêng của đồng bào dân tộc vùng miền núi Lạng Sơn, Yên Bái, Cao Bằng, Sơn La.

Tin nóng

Xem nhiều nhất