: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:05:00 10/08/2015

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, MTTQ tỉnh Cao Bằng đã xây dựng chương trình phối hợp giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh và thực hiện Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015). Kết quả bước đầu rất đáng phấn khởi.

Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đ

ược MTTQ tỉnh Cao Bằng triển khai có hiệu quả.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Thúy Anh, thực hiện chương trình phối hợp giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2014 - 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với Sở LĐTB&XH, Sở NN&PTNT và các đoàn thể chính trị xây dựng chương trình phối hợp giám sát, xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn, tổ chức giám sát điểm tại huyện Thông Nông. 

Từ việc triển khai tổ chức giám sát điểm, Đoàn giám sát đã kiến nghị với UBND tỉnh, UBND huyện Thông Nông và các ngành chức năng kiểm tra làm rõ những kiến nghị, phản ánh của người dân về chất lượng, giá cả con giống được cung cấp cho dân theo Nghị quyết 30a... 

Trong những tháng đầu năm 2015, Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp với Sở LĐTB&XH, Sở NN&PTNT và các đoàn thể chính trị, xã hội giám sát tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2014-2020 tại hai huyện Hà Quảng và Hạ Lang. 

Kết quả giám sát tại huyện Hạ Lang cho thấy từ năm 2009 đến hết tháng 3/2015, toàn huyện được hỗ trợ trên 171 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Từ nguồn  hỗ trợ trên  huyện đã hỗ trợ lương thực cho hơn 2.300 hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng với 43.840 kg gạo; khai hoang, phục hóa 52,4 ha ruộng bậc thang; hỗ trợ giống ngô lai, lúa lai, mía, phân bón cho 19.240 hộ trị giá trên 36 tỷ đồng; mở các lớp tuyên truyền, vận động nhân dân các xóm, xã về xuất khẩu lao động, kinh phí hỗ trợ trên 879 triệu đồng... Kết quả giám sát cũng cho thấy từ việc thực hiện các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2008 là 41,3% đến đầu năm 2015 còn 25,7%.

Từ kết quả giám sát, Đoàn giám sát đề nghị, huyện tiếp tục chủ động triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo. Những đề xuất, kiến nghị của huyện, đoàn giám sát ghi nhận và chuyển đến các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Cùng với đó thực hiện Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015) Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Cao Bằng đã tích cực tham gia thực hiện. Kết quả toàn tỉnh đã rà soát 9.389 trường hợp. Người có công và thân nhân người có công hưởng trợ cấp đầy đủ 9.389 trường hợp. Người chưa được xem xét xác nhận người có công 128, vì thiếu hồ sơ gốc, chưa kê khai, đang xem xét giải quyết. Không có trường hợp hưởng sai.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Thúy Anh cho biết, hiện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị các nội dung ký kết chương trình phối hợp giám sát với các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Sở KHCN với 5 nội dung giám sát là giám sát thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp, giám sát việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020, giám sát việc thực hiện Luật Khoa học công nghệ, Nghị quyết TƯ 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ, giám sát việc thực hiện dân chủ và đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cấp chính quyền cơ sở.

 Theo bà Thúy Anh, để nâng cao hiệu quả từ giám sát nhân dân Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã phường, thị trấn nhằm giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết, Quyết định của HĐND các cấp, giám sát các công trình đầu tư trên địa bàn các xã, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, việc huy động đóng góp của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới... 
    

Anh Vũ