: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:07:00 12/03/2019

Quảng Nam: Đại hội MTTQ huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều ngày 12/3, Đại hội MTTQ huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2019-2024 sau hai ngày đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 53 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Huỳnh Năm tái đắc cử chức danh Chủ tịch MTTQ huyện Hiệp Đức, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là Đại hội được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm.

Quảng Nam: Đại hội MTTQ huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2019-2024

Đoàn Chủ tịch Đại hội MTTQ huyện Hiệp Đức lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Hiệp Đức và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới đa dạng các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với đã vận động quỹ “vì người nghèo” trên 6,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây dựng mới 87 nhà, trị giá trên 4 tỷ đồng; sửa chữa 20 nhà xuống cấp trị giá trên 90 triệu đồng; hỗ trợ phương tiện sản xuất và trợ cấp khó khăn cho 1.800 hộ nghèo;… Các tổ chức thành cũng đã vận động xây mới và sửa chữa được 454 nhà, với tổng giá trị trên 14 tỷ đồng; trao tặng học bổng, khen thưởng cho học sinh nghèo, sinh viên, trao sinh kế...với tổng trị giá trên 27 tỷ đồng. Ban Cứu trợ tỉnh, huyện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ trên 2 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng mới 93 nhà bị lốc xoáy, bão lụt; hỗ trợ các gia đình khó khăn trong dịp tết, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh. Đồng thời đề ra các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ VN huyện Hiệp Đức lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quảng Nam: Đại hội MTTQ huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2019-2024 - 1

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã đề nghị trong thời gian đến, Mặt trận các cấp huyện Hiệp Đức cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đặc biệt là xây dựng Đảng, chính quyền; Xây dựng đội ngũ cán bộ; cần phải xây dựng tổ chức Mặt trận theo hướng thực chất đồng thời phải là hình ảnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các giai cấp, các dân tộc anh em, các tôn giáo; Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội chủ trì phát động;...

Đại hội đã hiệp thương cử ra 53 vị tham gia Ủy ban MTTQ VN huyện Hiệp Đức lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Huỳnh Năm tái đắc cử chức danh Chủ tịch MTTQ huyện Hiệp Đức, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quảng Nam: Đại hội MTTQ huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2019-2024 - 2

Quang cảnh Đại hội.

Tấn Thành - Chí Đại