Ra mắt Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật khóa VIII

    Trung Hiếu

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha.

Ra mắt Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật khóa VIII

Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha phát biểu tại lễ ra mắt.

Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật khóa VIII gồm 18 thành viên. Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú, Trần Ngọc Đường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam làm Chủ nhiệm Hội đồng.

Thảo luận về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới các thành viên cho rằng để hoạt động có hiệu quả Hội đồng nên chọn phương thức cho phù hợp bằng việc tiến hành chia nhóm tư vấn để chuyên môn hóa và tư vấn sâu hơn. Cùng với đó cần có cơ chế phối hợp bên cạnh việc phối hợp trong nội bộ nên có cơ chế phối hợp với bên ngoài, thu hút các cộng tác viên để hoạt động Hội đồng có thêm sức sống và tạo ảnh hưởng với xã hội.

Bên cạnh đơn đặt hàng của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Hội đồng cần chủ động những lĩnh vực cần tư vấn đề phát huy tính sáng tạo, tập trung vào nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha khẳng định, những năm qua Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật đã thực hiện tốt công việc được giao giúp Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam góp ý vào các dự án luật, pháp lệnh và các hoạt động tư pháp. 

Khẳng định trong khóa VIII, Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật tiếp tục được củng cố trên cơ sở tăng cường chất lượng với sự tham gia của nhiều giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha mong muốn trong nhiệm kỳ mới Hội đồng sẽ phát huy tốt nhiệm vụ được giao, giúp Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo yêu cầu của Hiến pháp năm 2013, tích cực nghiên cứu, điều tra khảo sát trên thực tế để làm tốt công tác chuyên môn; hỗ trợ Hội đồng tư vấn của các tỉnh, thành phố có thêm kinh nghiệm, năng lực hoạt động.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ mới Hội đồng cần chủ động tránh tính hình thức trong hoạt động. Bên cạnh việc góp ý vào các dự án luật, pháp lệnh cần đẩy mạnh hoạt động phản biện, tích cực tham gia vào việc lắng nghe tiếng nói của người dân để kịp thời phản ánh tiếng nói của người dân, tham gia giải quyết vấn đề khiếu nại tố cáo qua đó làm tốt vấn đề dân chủ…

Sau lễ ra mắt, Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật đã tiến hành góp ý về Dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn hội thẩm.

Qua thảo luận các đại biểu cho rằng Dự thảo Nghị quyết cần thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, trong đó cần xác định vai trò của Hội thẩm nhân dân là độc lập, vô tư, khách quan trong xét xử, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ con người, quyền công dân; đảm bảo nguyên tắc độc lập trong hoạt động xét xử, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng đội ngũ hội thẩm....

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất