: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:28:00 06/03/2019

Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua

Đó là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương ngày 6/3, tại thành phố Hải Phòng.

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Tham dự Hội nghị có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân và lực lượng vũ trang các thành phố, phong trào thi đua cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Các thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các thành phố đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá; an sinh xã hội được đảm bảo; lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách tăng so với năm 2017.

Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua

Quang cảnh Hội nghị.

Theo đó, thu ngân sách của 5 thành phố đạt hơn 731 nghìn tỷ đồng chiếm 51,5% của cả nước; thu nội địa đạt hơn 529 nghìn tỷ đồng chiếm 52,2%; thu hút đầu tư nước ngoài hơn 17 tỷ USD chiếm 48%; có 79.309 doanh nghiệp mới thành lập chiếm 60,4%. Đến nay cụm thi đua có 10/61 huyện đạt 16,3% số huyện của cả nước đã được công nhận nông thôn mới, 508/4.144 xã đạt 12,2% số xã của cả nước đã được công nhận nông thôn mới. 

Có thể khẳng định phong trào thi đua yêu nước đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở và được đông đảo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Thực tế cho thấy phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả trong việc cổ vũ, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trên khắp các lĩnh vực của đời sống, được 5 thành phố kịp thời biểu dương, khen thưởng.

Năm 2019, các thành phố trực thuộc trung ương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (giai đoạn 2016 - 2020), “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, từng thành phố xây dựng, phát động phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, sáng tạo, tạo sự đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí..

Phát triển kinh tế phải đi liền với tiến bộ xã hội

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, đây là cụm thi đua quan trọng, với nhiều sáng tạo đổi mới trong trong triển khai các phong trào thi đua và có đóng góp to lớn vào thành quả của đất nước. 

Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua - 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng tình với kết quả đạt được của Cụm thi đua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, năm 21018, tăng trưởng kinh tế của 5 thành phố đều tăng so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung của cả nước, đóng góp lớn vào thành quả kinh tế chung của đất nước. GDP bình quân đầu người ngày càng cao; xuất khẩu tăng so với cùng kỳ với tổng giá trị xuất khẩu chiếm 26,2% của cả nước; thu ngân sách tăng so với năm 2017 và chiếm hơn hơn 51% so với tổng thu ngân sách cả nước… 

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, phong trào thi đua nhiều nơi chưa đồng đều, việc nhân rộng các điển hình chưa rộng khắp, công tác truyền thông, tuyên truyền điển hình chưa thường xuyên… Do đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị năm 2019 phải là năm bứt phá của 5 thành phố, mọi chỉ tiêu phải cao hơn năm trước để tiếp tục là đầu tàu về kinh tế của cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, 5 thành phố trong phát triển kinh tế phải đi liền với tiến bộ xã hội. Bên cạnh đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, quan tâm chăm lo tới người có công và giảm nghèo bền vững, từ đó nâng cao chỉ số hạnh phúc. 

“Cần quan tâm hơn nữa tới hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội, phát động thi đua phải “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để mỗi gia đình là thành lũy phòng chống lại các tệ nạn xã hội”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị các thành phố cần tập trung giám sát, hỗ trợ để những nơi còn yếu trong thi đua phải có chuyển biến; việc tuyên truyền, truyền thông của các điển hình cần thường xuyên để tạo sức lan tỏa hơn nữa...

Chung sức, đồng lòng cùng bứt phá

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng thông qua những số liệu cụ thể, khái quát, phản ánh kết quả quan trọng và khẳng định vai trò đầu tầu của 5 thành phố trong năm 2018. 

Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

“Có được kết quả này là nhờ vào sự chỉ đạo, điều hành chủ động, hiệu quả, linh hoạt và quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND các thành phố; sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân, đã tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, khẳng định công tác Thi đua - Khen thưởng của cụm đã bám sát Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và tham mưu cho cả hệ thống chính trị đẩy mạnh các phong trào thi đua, đề ra những nội dung sát thực để tạo sự chuyển biến, nỗ lực vươn lên trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động. 

Theo đó, Cụm thi đua đã tích cực triển khai toàn diện các phong trào như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Đặc biệt là việc tuyên truyền hiệu quả về công tác “Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 

“Các thành phố đã có nhiều mô hình điển hình, nhiều cách làm hay, đặc biệt là với sức lan tỏa của Ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư đã thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa MTTQ Việt Nam với các cấp với chính quyền địa phương”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đồng tình với 7 nhiệm vụ trọng tâm của Cụm thi đua trong năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị 5 thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Thi đua - Khen thưởng, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; gắn các phong trào thi đua yêu nước với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

“Việc tổ chức các phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời. Cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quan tâm xây dựng văn hóa công sở theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở để gắn bó với nhân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. 

Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua - 3

Chủ tịch UBND 5 thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị 5 thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 01 ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, để tạo sự bứt phá trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XII và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, các thành phố cần quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý và xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng. 

“Năm 2019, mỗi thành phố cùng chung sức, đồng lòng, đề ra nhiều cách làm sáng tạo và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hay để tạo khí thế mới, động lực mới và sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng. 

Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị cũng đã thống nhất chọn thành phố Cần Thơ là đơn vị Cụm trưởng, thành phố Hà Nội là Cụm phó Cụm thi đua năm 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua - 4

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu.

Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua - 5

Bí thư Thành Ủy - Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành phát biểu.

Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua - 6

Phó Bí thư Thành Ủy - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu.

Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua - 7

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa chúc mừng Cụm trưởng và Cụm phó năm 2019.

Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua - 8

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng bức tranh cho các đại diện 5 thành phố.

Tạo khí thế mới, động lực mới trong các phong trào thi đua - 9

Bí thư Thành Ủy - Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành tặng bức tranh cho các đại diện 5 thành phố.

Anh Vũ

Ảnh: Quang Vinh