Thu hút người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận

Thùy Trang – Hương Diệp

Trong 2 ngày 25-26/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thu hút người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Kon Tum cùng 276 đại biểu là những đại diện ưu tú của giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đại biểu các tôn giáo, dân tộc, các thành phần kinh tế, cán bộ Mặt trận các cấp và Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân trong tỉnh Kon Tum đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành và duy trì được sự phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đối ngoại, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2014-2019, với sự vào cuộc kịp thời của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Đại hội VIII Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đại hội đại biểu lần thứ IX Ủy ban MTTQ tỉnh, hình thức tập hợp nhân dân không ngừng đổi mới với nhiều nội dung và phương thức hoạt động đa dạng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường; chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nâng lên.

Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (30 dân tộc anh em, chiếm 53,6% dân số) và 5 tôn giáo (tổng số 218.367 tín đồ, chiếm hơn 42% dân số), MTTQ tỉnh Kon Tum đã chú trọng việc vận động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo, phát huy vai trò của người tiêu biểu trong các dân tộc, người có uy tín trong cộng đồng, nhất là các già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã có sự đổi mới, thiết thực, cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, đi vào đời sống và huy động được sức mạnh nội lực của người dân; công tác chăm lo cho người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên Hướng dẫn xây dựng và duy trì 874 “Tổ hòa giải”; 831 “Tổ Tự quản an ninh”; 273 “Tổ nòng cốt tuyên truyền, giáo dục pháp luật”; 15 mô hình “Khu dân cư điểm về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy”; 10 mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự ATGT”; 10 mô hình “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu”; 69 mô hình “Tiếng kẻng làng tôi”; 103 mô hình “Khu dân cư thực hiện sổ theo dõi ANTT”; phối hợp vận động 523 người từ bỏ tà đạo Hà Mòn; kịp thời biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt,...

Đến nay, toàn tỉnh đã có 17/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 07 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 21 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Bình quân đạt 11,46 tiêu chí trên xã.

Các hoạt động đối ngoại, trong đó có tổ chức giao lưu với các tỉnh giáp biên của hai nước Campuchia và Lào được tổ chức thường xuyên và ngày càng thực chất. Mặt trận các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền kết quả phân giới, cắm mốc và tăng dày, tôn tạo mốc giới trên đất liền với hai nước nước láng giềng Lào và Campuchia, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển” trong nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu tham dự Đại hội cùng đồng lòng đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững.

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận tỉnh Kom Tum trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là các cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư đã luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc, bám sát cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh.

“Có được kết quả này là nhờ vào sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành của tỉnh Kon Tum đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; công tác cán bộ và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ các cấp trong tỉnh hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Thu hút người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng Đại hội bức trướng "Đoàn kết, Dân chủ, Trí tuệ, Đổi mới và Phát triển".

Tuy nhiên, điều Chủ tịch Trần Thanh Mẫn vẫn còn trăn trở khi nhiệm kỳ qua, việc nắm bắt tình hình nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc ở một số nơi còn chưa toàn diện; việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các cụ, các vị, các đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban, các nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức…

Để hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X đạt kết quả và hiệu quả, thiết thực hơn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân”, từ đó chủ động phản ánh với các cấp ủy Đảng và chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

“Cán bộ Mặt trận các cấp cần chủ động vào cuộc, kịp thời phát hiện những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở, không để phát sinh những tình huống bị động, bất ngờ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, giám sát việc thực hiện các quy định, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; phát huy mạnh mẽ vai trò của người uy tín, tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh...; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là một ngày hội của nhân dân.

Là tỉnh có vị trí địa lý giáp với hai nước Lào và Campuchia, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên tại các vùng giáp biên tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tập trung khảo sát, nắm bắt nhu cầu hợp tác giữa các địa phương dọc 2 bên đường biên giới để phối hợp hiệu quả hơn với Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia nhằm đem lại lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân vùng biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đối với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu cán bộ Mặt trận cần sâu sát hơn với địa bàn cơ sở; quan tâm biểu dương các điển hình tiêu biểu, nhân rộng, phát huy các mô hình hiệu quả ở khu dân cư trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đề xuất cấp ủy các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt sau tổng kết 10 năm cuộc vận động; triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đến các địa bàn dân cư trong tỉnh.

“Phải kịp thời khen thưởng theo hướng công bằng, thực chất đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; chú trọng giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. 

Thu hút người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận - 2

Quang cảnh Đại hội.

Trong công tác nhân sự, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng cán bộ Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tính tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có tinh thần chủ động, sáng tạo và khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

“Cần đẩy mạnh việc thu hút đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận; đồng thời, quan tâm và phát huy tối đa vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc của tỉnh; củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phù hợp cơ cấu; các tổ chức thành viên cần tăng cường và thống nhất hiệp thương, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng kết quả của Đại hội sẽ là động lực để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 phát huy truyền thống, kế thừa những thành công của nhiệm kỳ trước, tiếp tục phấn đấu vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân trong tỉnh.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 86 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc toàn tỉnh tham gia Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum gồm 7 đồng chí, ông Nguyễn Trung Hải, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Thu hút người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội.

Thu hút người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận - 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tham dự Đại hội.

Thu hút người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với đại biểu bên lề Đại hội.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Buổi giao lưu nhiều ý nghĩa

Buổi giao lưu nhiều ý nghĩa

Tại TP HCM đã diễn ra buổi gặp mặt giao lưu với Đoàn đại biểu gồm hơn 100 già làng, trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới - lịch sử cách mạng phía Bắc

Xem nhiều nhất