Tinh thần mới, sức mạnh mới

Anh VũẢnh: Quang Vinh

Ngày 30/7, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 UBTƯ MTTQ Việt Nam (khóa VIII). Hội nghị nhằm xin ý kiến của các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam vào các dự thảo văn bản quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tinh thần mới, sức mạnh mới

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị trong Ban Thường trực, các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đại biểu của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các ban xây dựng Đảng.

Đột phá trong nhiệm kỳ mới

Tại Hội nghị, các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ đã cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản trình đại hội như dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; Chương trình, Quy chế của Đại hội; Sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Giới thiệu nhân sự cán bộ chuyên trách cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX; Tờ trình về nhân sự tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị, ông Hà Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, báo cáo cần đánh giá sâu sắc hơn về tình hình các tầng lớp nhân dân nhất là những vấn đề đang ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc để từ đó có lộ trình xây dựng những chương trình hành động của nhiệm kỳ tới phù hợp hơn.

Là tỉnh có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Trung ương đánh giá là điểm sáng của cả nước, ông Hà Văn Hùng nhận định, nếu không có sự vào cuộc của Mặt trận các cấp thì quá trình xây dựng nông thôn mới không thể có kết quả như ngày hôm nay. Chính vì vậy ông Hà Văn Hùng đề nghị, Báo cáo chính trị phải làm nổi bật vai trò chủ trì, hiệp thương và phối hợp thống nhất của Mặt trận các cấp đối với các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”.

Thực tế ở khu dân cư, Mặt trận có vai trò rất lớn trong huy động nguồn lực xã hội hóa, đóng góp sức người sức của, truyền tải ý thức tinh thần tự giác của người dân đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Về chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới ông Hà Văn Hùng cho rằng Mặt trận cần chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện trong đó tập trung vào việc nắm bắt tình hình nhân dân, xây dựng nông thôn mới và hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc đánh giá kết quả của cả nhiệm kỳ cần phải làm nổi bật lên vai trò của Mặt trận các cấp trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động. Trong chương trình hành động của nhiệm kỳ mới phải làm rõ vai trò của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để mỗi khu phố, mỗi khu dân cư thực sự trở thành nơi đáng sống.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông cũng kiến nghị tại mỗi chương trình hành động cần đưa ra những chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể để trong cả nhiệm kỳ tạo sinh lực mới, quyết tâm mới cho hoạt động của Mặt trận các cấp.

Khẳng định Mặt trận cần có những đột phá và mang bản sắc riêng ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận phải thể hiện vai trò giám sát và cùng nhân dân hành động trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo hướng thực chất để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân chứ không chỉ là chạy theo phong trào.

“Mặt trận cần phát huy sự tham gia của các vị Ủy viên Ủy ban nhất là những nhà khoa học để có những ý kiến chuyên sâu vào những vấn đề nổi cộm trong xã hội”, ông Long đề xuất.

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 1

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.

Chọn việc có trọng tâm, trọng điểm

Tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu tham dự Hội nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trên cơ sở những ý kiến góp ý, các tiểu ban liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ để tiến hành đăng tải báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia góp ý; đồng thời đề nghị Tiểu ban nhân sự tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bổ sung đầy đủ đề án nhân sự theo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Khẳng định trong thời gian tới nhiệm vụ của Mặt trận sẽ ngày càng nhiều hơn và yêu cầu cao hơn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi vị ủy viên dù ở cương vị nào vẫn tiếp tục mang tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm của mình để giúp cho công tác Mặt trận được thiết thực, hiệu quả hơn, khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường, củng cố vững chắc hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, đến ngày 30/7, đã có 61/63 tỉnh, thành phố hoàn thành tổ chức Đại hội, chính vì vậy mỗi ủy viên Ủy ban là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố cần triển khai ngay nghị quyết, chương trình đại hội đã đề ra, tạo sinh khí mới, sức mạnh mới cho Mặt trận các cấp trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, song song với việc tổ chức Đại hội, thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức một số hoạt động lớn như: Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào ngày 2/8/2019; Tổ chức trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai vào ngày 15/8/2019; Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019; tổ chức Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 và các chương trình đảm bảo an sinh, xã hội, chăm lo cho đời sống của bà con trên khắp mọi miền tổ quốc.

Nhấn mạnh tới việc khai trương giao diện mới Trang thông tin Điện tử UBTƯ MTTQ Việt Nam vào ngày 22/7/2019 tại địa chỉ http://mattran.org.vn, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong tháng 8/2019, Trang thông tin sẽ có thêm một phiên bản bằng tiếng Anh để bà con kiều bào khắp nơi trên thế giới có điều kiện tiếp cận thông tin về hoạt động Mặt trận cũng như tình hình ở trong nước.   

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 2

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 3

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Cùng với hệ thống giao ban trực tuyến, người đứng đầu UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, đây là kênh thông tin quan trọng để tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân gửi tới Mặt trận và góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các nhiệm vụ mà UBTƯ MTTQ Việt Nam đang triển khai, thực hiện, đồng thời đề nghị, các vị, các Tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục truy cập vào Trang thông tin để nắm bắt những thông tin đa chiều, hữu ích về hoạt động của MTTQ cùng các tổ chức thành viên và quan tâm đóng góp ý kiến để Trang Thông tin ngày càng được hoàn thiện hơn.

“Bộ máy Mặt trận phải đồng bộ, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Chất lượng cán bộ chuyên trách phải đảm bảo về chất lượng và phải mở rộng, phát huy các Hội đồng Tư vấn, Tổ tư vấn. Đặc biệt phải chú trọng, quan tâm tới việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để tạo được dấu ấn Mặt trận trong lòng nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ chọn những việc trọng tâm, trọng điểm và thực hiện đúng vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua; các chương trình giám sát, phản biện xã hội tại địa phương và quan tâm thiết thực đến các hộ nghèo, bà con vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

“Đặc biệt phải phát huy được lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi cá nhân, để mỗi người cùng góp sức mình xây dựng nền tảng đạo đức trong gia đình, lan tỏa những nét đẹp, nét nhân văn trong xã hội và cùng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định. 

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 4

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị. 

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 5

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 6

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 7

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự chuyên trách tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX, theo Quy định 105 QĐ/TW về công tác cán bộ.

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 8

Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự chuyên trách tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX, theo Quy định 105 QĐ/TW về công tác cán bộ.

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 9

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu trò chuyện bên lề Hội nghị.

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 10

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 11

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị.

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 12

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 13

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị.

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 14

Quang cảnh Hội nghị.

Tinh thần mới, sức mạnh mới - 15

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

* Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương: Thành công của đại hội là sinh lực mới cho khối đại đoàn kết

Nhấn mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần phải tiếp tục được mở rộng, củng cố tăng cường, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam cần làm sâu sắc thêm quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII coi đại đoàn kết dân tộc chính là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân đảm bảo cho mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới.

Bà Trương Thị Mai kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ thành công tốt đẹp qua đó mang lại một tinh thần mới, sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp to lớn cho cuộc sống của nhân dân, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Ngày 19/9, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20/9/2019. Phiên khai mạc chính thức vào lúc 9h ngày 19/9/2019, phiên bế mạc chiều ngày 20/9/2019.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất