Tuần Giáo (Điện Biên): Bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số

Gia Kiệt

Tuần Giáo hiện có 14 dân tộc cùng sinh sống với hơn 84.000 người, trong đó trên 90% dân số là bà con dân tộc thiểu số (DTTS). Theo ông Mùa Va Hồ- Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo, cán bộ cấp xã người DTTS là người có ưu thế khi tiếp cận, giải thích và vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tại nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống, việc bố trí cán bộ cấp xã người DTTS với những chức danh phù hợp với thế mạnh, họ sẽ đóng góp quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Với những ưu thế rõ rệt ấy, huyện đã chủ động bố trí đội ngũ cán bộ công chức người DTTS ở những vị trí công tác phù hợp, đảm bảo phát huy tối đa những mặt mạnh. Ðến nay, hơn 32% cán bộ công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện. Tỷ lệ đó tại 19 xã, thị trấn trên địa bàn đều đạt hơn 50%. Nhiệm kỳ 2015-2020, trong số 42 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện có 12 đồng chí là người DTTS, chiếm gần 28,6%.

Còn ông Giàng A Dũng- Chủ tịch UBND xã Phình Sáng cho biết, là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tuần Giáo, tỷ lệ người DTTS chiếm hơn 99% dân số xã. Chính vì vậy, thời gian qua công tác bố trí sử dụng cán bộ công chức người DTTS trên địa bàn xã được huyện đặc biệt quan tâm. Ðến nay, 11 chức danh bầu, 7 chức danh công chức xã đều là người DTTS, cơ bản là người tại địa phương đảm nhiệm.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bình Liêu mùa hoa sở

Bình Liêu mùa hoa sở

Lễ hội hoa sở là hoạt động văn hóa tiêu biểu của nhân dân các dân tộc vùng cao Bình Liêu.

Xem nhiều nhất