Xây dựng nông thôn mới từ sự đồng thuận

Trung Hiếu

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) đã có nhiều cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, vận động. Đến nay cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng đến từng địa bàn dân cư và nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của người dân.

Xây dựng nông thôn mới từ sự đồng thuận

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của người dân.

Ông Lý Đức Tuyền- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể chia sẻ, mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Chính vì vậy, sự đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền địa phương cho đến từng người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu. Với xuất phát điểm rất thấp, ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, làm cho dân hiểu, dân tin và nhận thức được trách nhiệm cũng như quyền lợi trong xây dựng NTM ở địa phương. 

Với những cách làm sáng tạo, Uỷ ban MTTQ huyện Ba Bể đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động. MTTQ các cấp tổ chức hướng dẫn 100% khu dân cư đăng ký thực hiện nội dung cuộc vận động với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng địa phương. Thông qua các hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung, tiêu chí xây dựng NTM; vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ sự vào cuộc tích cực của Mặt trận các cấp, cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa rộng khắp. Vai trò chủ thể của người dân được thể hiện rõ nét qua việc tích cực ủng hộ xây dựng NTM, tự giác thực hiện các phần việc do nhân dân làm, tự nguyện tham gia đóng góp tiền, vật tư, vật liêu, ngày công lao động, hiến đất cho xây dựng công trình hạ tầng nông thôn. Thay vì trông chờ ỷ lại, nhiều đơn vị, cá nhân đã tự nguyện hiến đất, tham gia đóng góp ngày công, kinh phí làm nhà văn hóa, đường giao thông và nhiều công trình phúc lợi khác... Tính từ năm 2014 đến nay, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến được trên 167.000m2 đất, đóng góp trên 6 tỷ đồng, hơn 30.000 ngày công lao động, xây dựng trên 95.000 mét đường giao thông nông thôn, góp phần đưa số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân của toàn huyện đạt 10,2 tiêu chí/xã. Huyện Ba Bể phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 20 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM, duy trì 2 xã hoàn thành NTM, công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn NTM là xã Khang Ninh và xã Địa Linh; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Hà Hiệu, Địa Linh.

Không chỉ vận động người dân đồng thuận ủng hộ nguồn lực trong xây dựng NTM, Mặt trận cũng đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả 65 mô hình tự quản ở khu dân cư về các lĩnh vực như đảm bảo an toàn giao thông; công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; công tác bảo vệ tài nguyên môi trường; khu dân cư NTM, đô thị văn minh...Từ việc xây dựng các mô hình tự quản góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở và nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện

Để tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể Lý Đức Tuyền cho rằng trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh để tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động.

Đặc biệt cần phát huy sự chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên cũng như vai trò tự quản của nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư.

Từ sự vào cuộc tích cực của Mặt trận các cấp huyện Ba Bể, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đã tạo sức lan tỏa rộng khắp. Vai trò chủ thể của người dân được nâng lên, tự giác thực hiện các phần việc do nhân dân làm, tự nguyện tham gia đóng góp tiền, vật tư, vật liêu, ngày công lao động, hiến đất cho xây dựng công trình hạ tầng nông thôn. Thay vì trông chờ ỷ lại, nhiều đơn vị, cá nhân đã tự nguyện hiến đất, tham gia đóng góp ngày công, kinh phí làm nhà văn hóa, đường giao thông và nhiều công trình phúc lợi khác...

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nghề đan lát của người Cơ Tu

Nghề đan lát của người Cơ Tu

Một số sản phẩm đan lát thủ công độc đáo của đồng bào người Cơ Tu là đỉnh cao của nghệ thuật đan lát mà khó có nơi nào trên thế giới này có thể đạt được.
Tết 'Sử giề pà' của người Bố Y

Tết 'Sử giề pà' của người Bố Y

Tết “Sử giề pà” được coi là tết cầu tài, cầu lộc, cầu may mắn cho bản làng của người Bố Y; Đồng thời là dịp để người Bố Y dành sự chăm sóc đặc biệt cho con trâu của ...
Con lộ mới ở ấp Tân Hòa A

Con lộ mới ở ấp Tân Hòa A

Sau khi con lộ 3 m nối liền, hàng cây xanh ven đường tại ấp Tân Hoà A (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) dần hồi sinh qua bàn tay chăm sóc của người dân.

Xem nhiều nhất