Yên Minh (Hà Giang), khơi dậy sức dân trong xây dựng Nông thôn mới

PV (theo Báo Hà Giang)

Xây dựng Nông thôn mới (NTM) là chủ trương đúng đắn của Đảng, phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Minh đặc biệt chú trọng và linh hoạt trong việc khơi dậy sức dân để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.


Diện mạo Nông thôn mới xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh.

Xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính quyết định đến việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM; nên ngay từ khi triển khai, Đảng bộ huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đặc biệt chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hình thức, như: Tuyên truyền miệng tại chợ phiên, họp chi bộ, họp thôn, chiếu phim lưu động, sân khấu hóa...

Với đặc thù huyện vùng cao, việc phát triển KT-XH gặp nhiều khó khăn; do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã linh hoạt trong việc lựa chọn các đầu điểm công việc để “dễ làm trước, khó làm sau”, các đầu điểm công việc không cần sự hỗ trợ của Nhà nước, thì ưu tiên làm trước; đồng thời lồng ghép có hiệu quả từ các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn. Nhờ đó, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã có sự đồng thuận cao, tích cực tham gia. Tính từ năm 2015 đến nay, nhân dân trong huyện đã hiến 90.000 m2 đất, đóng góp 105.794 ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi; mở mới 68,83 km đường giao thông (liên thôn, liên cụm dân cư); sửa chữa, nâng cấp, mở rộng đường giao thông được 395,9 km; với tổng kinh phí đã huy động là 170.962,7 triệu đồng. Trong đó, vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân đóng góp, (ngày công lao động, hiến đất quy ra tiền) là trên 43 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở, nhất là việc huy động, khơi dậy mạnh mẽ sức dân, công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn huyện Yên Minh đã đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt 19 tiêu chí, 3 xã đạt từ 7-8 tiêu chí, 12 xã đạt từ 4-6 tiêu chí; góp phần từng bước đưa diện mạo nông thôn huyện Yên Minh ngày càng đổi thay rõ nét.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

8 năm qua, nguồn vốn từ Qũy Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã giúp nhiều nông dân thoát nghèo. Bởi họ không chỉ được vay vốn, mà còn được hướng dẫn về kỹ thuật ...

Xem nhiều nhất