Nghị định tăng tuổi nghỉ hưu: Cần có những quy định cụ thể đối với một số ngành, nghề đặc thù

Nghị định tăng tuổi nghỉ hưu: Cần có những quy định cụ thể đối với một số ngành, nghề đặc thù

Nhiều người lao động bày tỏ sự ủng hộ với Nghị định135/2020, bởi nhiều người nghỉ hưu vẫn có đủ trình độ chuyên, sức khoẻ để tham gia đóng góp cho xã hội. một số ý kiến cho rằng, cần có quy định riêng đối với một số ngành, nghề đặc thù như kế toán, logistics,… đảm bảo quyền lợi cho người lao động.