: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Thông tin nhà tuyển dụng tìm kiếm trong 6 giây xem CV

Theo nghiên cứu của công ty về dịch vụ tìm kiếm việc làm, CV của bạn chỉ có cơ hội gây ấn tượng với nhà tuyển dụng trong 6 giây. (Theo VNE/ Business Insider)