Miễn học phí học sinh vùng xã đảo đặc biệt khó khăn

PV (theo VGP)

Học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên được hưởng chính sách miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo phản ánh của bà Trần Lý (Phú Yên), Nghị định 86/2015/NĐ-CP có nội dung, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí.

Bà Lý hỏi, cụm từ “đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền” được hiểu như thế nào, có bao gồm xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo không?

Theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 thì xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên được phê duyệt là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Bà Lý hỏi, xã An Hải có phải xã đặc biệt khó khăn không? Học sinh, sinh viên tại xã An Hải có được miễn học phí không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 thì xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên được phê duyệt là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Do đó, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã nêu trên được hưởng chính sách miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thế nào là tiền án, tiền sự?

Thế nào là tiền án, tiền sự?

Nhiều bạn đọc cho biết, thường vẫn nghe về khái niệm tiền án, tiền sự nhưng không hiểu trường hợp nào là có tiền án và trường hợp nào là có tiền sự?

Xem nhiều nhất