Mời thầy về cúng tại cơ quan, Giám đốc Đài PT-TH Quảng Trị bị kỷ luật

PV (theo UBKTTW)

Ông Trần Đức Hữu, Giám đốc Đài PT-TH Quảng Trị bị kỷ luật vì có hành vi vi phạm về thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở và những điều đảng viên không được làm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Đức Hữu, Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị bằng hình thức khiển trách.

Ông Trần Đức Hữu đã vi phạm Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước (ban hành theo Quyết định 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, trong chỉ đạo, điều hành đơn vị có việc còn chủ quan, thiếu thận trọng khi xem xét xử lý đề xuất của cấp dưới có tính đột xuất, bất thường dẫn đến vi phạm: Đồng ý chủ trương để Phòng Dịch vụ - Quảng cáo và Phòng Tổ chức - Hành chính của Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh tổ chức mời thầy về cúng tại cơ quan, nhằm tẩy uế, trừ tà, cầu siêu, cầu an và cúng đất với nghi thức mang tính chất mê tín; đồng thời ông Hữu đã trực tiếp tham gia lễ cúng này.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất