[ẢNH] Rác sinh hoạt ùn ứ hàng dài trên nhiều tuyến phố Hà Nội
 
Sáng 4/7, rác sinh hoạt xếp hàng dài trên phố Lò Đúc. 
 
[ẢNH] Rác sinh hoạt ùn ứ hàng dài trên nhiều tuyến phố Hà Nội - 1
 
Sáng 4/7, rác sinh hoạt xếp hàng dài trên phố Lò Đúc. 
 
[ẢNH] Rác sinh hoạt ùn ứ hàng dài trên nhiều tuyến phố Hà Nội - 2
 
Sáng 4/7, rác sinh hoạt xếp hàng dài trên phố Lò Đúc. 
 
[ẢNH] Rác sinh hoạt ùn ứ hàng dài trên nhiều tuyến phố Hà Nội - 3
 
Rác có hiện tượng ùn ứ tại khu vực đê Nguyễn Khoái.
 
[ẢNH] Rác sinh hoạt ùn ứ hàng dài trên nhiều tuyến phố Hà Nội - 4
 
Các phương tiện tập trung tại khu vực đê Nguyễn Khoái của đơn vị phục vụ môi trường quận Hai Bà Trưng. 
 
[ẢNH] Rác sinh hoạt ùn ứ hàng dài trên nhiều tuyến phố Hà Nội - 5
 
Sáng 4/7, rác sinh hoạt bắt đầu có hiện tượng ùn ứ trên tuyến phố Trần Khát Chân.
 
Theo TTXVN