: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
23:38:55 22/03/2020

Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 2020: Truyền thông điệp ý nghĩa

Năm 2020, Liên hợp quốc chọn chủ đề của Ngày Nước thế giới là “Nước và Biến đổi khí hậu” và chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới là “Khí hậu và Nước” với khẩu hiệu “Đo đếm từng hạt mưa - Chắt chiu từng giọt nước”.

Những chủ đề này cho thấy, tài nguyên nước và khí hậu luôn có mối quan hệ hữu cơ lẫn nhau. Nhân Ngày Nước thế giới (22/3/2020) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3/2020), Thứ trưởng Bộ TNMT Lê Công Thành đã gửi thông điệp: “Tài nguyên nước và khí hậu luôn có mối quan hệ hữu cơ lẫn nhau. Giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước chính là chìa khóa giúp thích ứng tốt hơn, đồng thời có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Để đạt được mục tiêu sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước, cần sự chung tay của tất cả các ban ngành trung ương, các địa phương, các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học”.

Truyền đi thông điệp nhân Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới, Bộ TNMT kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng, các nhà hoạch định chính sách trong việc giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước, bởi dây chính là chìa khóa giúp thích ứng tốt hơn, đồng thời có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.               

K.V.