: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:40:17 17/06/2019

Sông Đakrông ô nhiễm nghiêm trọng

Ngày 17/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đã lẫy mẫu từ suối Li Leng (chảy qua xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế trước khi hòa vào dòng chảy sông Đakrông của tỉnh này) để xác định nguyên nhân ô nhiễm.

Sông Đakrông ô nhiễm nghiêm trọng

Một đoạn sông Đakrông chảy qua huyện Đakrông (Quảng Trị). Ảnh: Bình Nguyên.

Kết quả phân tích cho thấy, chất rắn lơ lửng vượt 28 lần so với Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Kết quả phân tích mẫu nước lấy ở suối Li Leng và mẫu trầm tích sông Đakrông của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thể hiện, nước mặt khe Li Leng có hàm lượng chất rắn lơ lửng vượt 46,25 lần, Mangan vượt 6,1 lần, sắt vượt 12,36 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Sông Đakrông chảy qua 11 xã, thị trấn của huyện Đakrông (Quảng Trị) bị ô nhiễm là do hoạt động khai thác vàng ở địa bàn huyện A Lưới của Thừa Thiên – Huế. Tình trạng ô nhiễm xảy ra gần 2 năm nay. UBND tỉnh Quảng Trị đã từng có văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị phối hợp chấn chỉnh hoạt động khai thác vàng ở huyện A Lưới làm sông Đakrông bị ô nhiễm

Bình Nguyên