: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 11/02/2019

Ứng dụng thiết bị quản lý nước thải chứa nhiều dầu mỡ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 510/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai ứng dụng thiết bị tách dầu mỡ tại các khu vực kinh doanh có phát sinh dầu mỡ trên địa bàn thành phố Hà Nội của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội.

Mục tiêu nhằm góp phần hạn chế tình trạng tắc nghẽn hệ thống thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả xử lý của các trạm xử lý nước thải chung của thành phố.

Theo tinh thần này, năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh dầu mỡ trên địa các quận nội thành.

Trên cơ sở kết quả thanh, kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành báo cáo UBND thành phố để hoàn thiện cơ sở pháp lý để quản lý nước thải chứa nhiều dầu mỡ trên địa bàn thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội nghiên cứu, đề xuất phương án thu gom, tách dầu mỡ tại các khu vực có mật độ cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống lớn, các tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND thành phố trong quý II/2019.   

 Việt Hà