Một phong trào, một mục tiêu

Ảnh: Hoàng Long

Ngày 30/12, tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 4, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã báo cáo đề án Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cuộc vận động sẽ tập trung khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong làm giàu, chăm lo cho giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường, chấp hành ý thức pháp luật, phát huy dân chủ và góp phần xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Đặc biệt, trong cả hai nội dung xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh, cuộc vận động đều hướng tới việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu biết về hội nhập kinh tế quốc tế, có trách nhiệm nâng cao chất lượng nông sản, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ thương hiệu, hàng hóa của Việt Nam.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, cuộc vận động này chỉ có một mục tiêu duy nhất, vận động nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua để không ngừng củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Một phong trào một mục tiêu gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, trong thời gian tới, Mặt trận và Chính phủ sẽ ký kết để triển khai cuộc vận động này. Mặt trận cũng sẽ đề xuất Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động này.

Theo đề án, cuộc vận động gồm 5 nội dung.

Thứ nhất, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. 

Thứ hai, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa  hạnh phúc, tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Thứ ba, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

Thứ tư, đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hạn chế các tệ nạn xã hội.

Thứ năm, đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam cũng đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện cuộc vận động, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới công tác phối hợp với các tổ chức thành viên; xây dựng cơ chế phối hợp giữa cuộc vận động với các phong trào thi đua của cả nước; phát huy sáng kiến từ cơ sở…

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, đây sẽ là cuộc vận động làm trong nhiều năm, rút kinh nghiệm qua từng giai đoạn và bổ sung giải pháp. Về tổng thể là tiếp thu 5 nội dung của cuộc vận động cũ và bổ sung một số nội dung mới.

Lê Na

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Chuyện về già làng Y Cơi Niê

Chuyện về già làng Y Cơi Niê

Ông Y Cơi Niê (tên thường gọi là Ama Bích, dân tộc Mnông) ở buôn Kuanh, xã Yang Mao (Krông Bông- Đắk Lắk) là già làng mẫu mực.

Xem nhiều nhất