MTTQ tỉnh Bình Định: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác bầu cử

 Văn Nhất

Qua 3 tháng chuẩn bị khẩn trương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh Bình Định đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, MTTQ các cấp của tỉnh đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vận động cử tri trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, tự giác tham gia bầu cử với số lượng đạt tới 99,79%.

MTTQ tỉnh Bình Định: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác bầu cử

Ông Hồ Sĩ Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Bình Định.

Xác định bầu cử là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước nói chung và toàn tỉnh Bình Định nói riêng nên việc chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, tạo tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ tiếp theo của Mặt trận trong công tác bầu cử.

Ban Thường trực UBMTTQ các cấp đã tiến hành tổ chức các hội nghị hiệp thương thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đúng thành phần, thảo luận dân chủ, đúng pháp luật; có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. 

Ngoài ra, việc tổ chức các điểm tiếp xúc cử tri đảm bảo trật tự, an toàn, hình thức nơi tổ chức trang trọng, cử tri tham gia ý kiến chân tình, thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, mong muốn những người trúng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND phải làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên liên hệ, gần gũi và gắn bó với nhân dân, làm cầu nối giữa nhân dân với QH và HĐND; kịp thời phản ảnh trung thực nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với QH, HĐND và các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh xác định giám sát việc bầu cử là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác bầu cử, góp phần cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Do đó, trong suốt quá trình thực hiện nội dung giám sát theo văn bản số 524/MTTQ ngày 01/3/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh như giám sát việc tổ chức thực hiện một số nội dung quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử theo luật định, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên còn cử đại diện tham gia trực tiếp các tổ chức phụ trách bầu cử như: UBBC, Ban bầu cử, Tổ bầu cử để giám sát hoạt động của các tổ chức này đảm bảo dân chủ, công khai và đúng luật. 

Kết thúc ngày bầu cử, toàn tỉnh có 1.193.018 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,79% so với số cử tri trong danh sách. Trong đó, có 1.166/1.257 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Kết quả, đã bầu đủ 08 đại biểu trong số 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; bầu đủ 60 đại biểu HĐND tỉnh trong số 101 người ứng cử; ở cấp huyện có 394 người trúng cử đại biểu HĐND trong tổng số 666 người ứng cử; ở cấp xã đã bầu 4.203/4.280 đại biểu HĐND trong tổng số 7.160 người ứng cử tại 1.188 điểm bầu cử.

Ông Hồ Sĩ Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ  tỉnh Bình Định chia sẻ: với tinh thần và trách nhiệm của mình, UBMTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBBC, HĐND, UBND cùng cấp và các tổ chức thành viên Mặt trận, các ban, ngành liên quan để tiến hành các công việc được phân công. Việc tổ chức thực hiện nội dung của Quy trình hiệp thương giới thiệu những người ứng cử đảm bảo dân chủ, đúng luật; những người được giới thiệu ứng cử đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và số lượng.

Việc tổ chức cho những người ứng cử tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử rất chu đáo, đạt kết quả tốt. Công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên có nhiều chuyển biến tốt hơn so với các kỳ bầu cử trước đây. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động hội, đoàn viên là cử tri tham gia đi bỏ phiếu đông, đạt tỷ lệ 99,79 %; bầu đủ số lượng và bầu một lần ở cấp tỉnh, cấp huyện; nhiều huyện, xã, phường, thị trấn trong tỉnh hoàn thành 100% việc cử tri đi bỏ phiếu sớm.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất