Mức hưởng BHYT khi sinh con không đúng tuyến như thế nào?

PV (theo VGP)

Bà Tuyết Mai (Hải Phòng) đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện Trung ương 108 Hà Nội. Nay, bà dự định sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng hoặc Bệnh viện Quận Kiến An, Hải Phòng. Bà Mai hỏi, mức hưởng BHYT như thế nào cho mỗi trường hợp?

BHXH TP Hải Phòng trả lời bà Mai như sau:

Nếu mã quyền lợi trên thẻ BHYT của bà Mai là mã 4 thì căn cứ mức hưởng BHYT được quy định tại Khoản 1, Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13, bà sẽ được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh.

Bà đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Trung ương 108, TP. Hà Nội nhưng muốn sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng hoặc Bệnh viện Kiến An, TP. Hải Phòng (là các bệnh viện tuyến tỉnh) thì:

Trường hợp bà đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng hoặc Bệnh viện Kiến An, TP. Hải Phòng sinh con mà không có Giấy chuyển tuyến, không đúng tuyến thì sẽ được thanh toán 60%x80% chi phí điều trị nội trú.

Trường hợp bà đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng hoặc Bệnh viện Kiến An, TP. Hải Phòng sinh con mà có Giấy chuyển tuyến theo đúng quy định thì sẽ được thanh toán 100%x80% chi phí điều trị (nội trú và ngoại trú).

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất