Năm 2019 có ý nghĩa ‘nước rút’ đối với TP Cần Thơ

Quốc Trung

“Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân” là chủ đề năm 2019 của TP Cần Thơ được ông Võ Thành Thống đưa ra tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020, sáng nay.

Năm 2019 có ý nghĩa ‘nước rút’ đối với TP Cần Thơ

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi khai mạc.   

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ báo cáo với các đại biểu và cử tri về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND TP năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, trong tổng số 13 chỉ tiêu cơ bản, dự kiến có 12/13 chỉ tiêu vượt và đạt 100% kế hoạch. Kinh tế duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng ở mức cao, GRDP (giá so sánh 2010) ước đạt trên 61 ngàn tỉ đồng, tốc độ tăng GRDP đạt mức khá cao trên 7,5% so với năm 2017 (tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 6,54%); cả ba khu vực kinh tế đều tăng so năm 2017.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản, tăng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Khu vực nông nghiệp - thủy sản chiếm 8,14% (KH chiếm 8,10%); khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng 32,70% (KH 32,77%); khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 59,16% GRDP (KH 59,13%). GRDP bình quân đầu người đạt 80,48 triệu đồng, đạt 100% KH.

Đặc biệt, trong năm thành phố đã huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển. Trong đó đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển; thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản, kêu gọi nhà đầu tư Nhật Bản vào các lĩnh vực: điện tử, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao...

Người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ cho rằng, năm 2019 là năm có ý nghĩa “nước rút”, đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời triển khai thực hiện chủ đề năm “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”.

Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 5 đến 7/12/2018.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất