Năm 2020, kiểm toán nhiều dự án dư luận quan tâm

Lan Hương

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành “Kế hoạch kiểm toán năm 2020” của Kiểm toán nhà nước (KTNN). Theo đó, trong năm 2020, KTNN sẽ tập trung kiểm toán 158 cuộc kiểm toán.

Trong đó sẽ tiến hành kiểm toán một số chuyên đề có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm để đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần giảm nợ công, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, năm 2020 số cuộc kiểm toán của KTNN giảm khoảng 20% so với năm 2019 để tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng kiểm toán; bố trí đủ thời gian hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm 2020. KTNN lựa chọn một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm để tổ chức thực hiện kiểm toán, nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện các
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương; đặc biệt là việc thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Theo khẳng định của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, kế hoạch kiểm toán 2020 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) bảo đảm tính minh bạch trong lựa chọn đơn vị được kiểm toán, tránh trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra cũng như kết hợp hài hòa giữa kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. Theo đó, KTNN sẽ tổ chức 21 cuộc kiểm toán chuyên đề, gồm: 2 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng và các chương trình - dự án thuộc lĩnh vực an sinh - xã hội, phát triển kinh tế vùng, việc quản lý tài nguyên, khoáng sản và một số chuyên đề về công tác quản lý thu ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản... nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 

Ngoài ra, một số chuyên đề có phạm vi phù hợp cũng được KTNN thực hiện tại một số Bộ, ngành, địa phương, đơn vị nhằm đánh giá hiệu lực trong thực hiện các chương trình, dự án; tính kinh tế, hiệu quả trong quản lý và sử dụng kinh phí, đồng thời góp phần nâng cao năng lực của các KTNN chuyên ngành, khu vực và làm cơ sở để đánh giá, nhân rộng thành các cuộc kiểm toán chuyên đề có phạm vi rộng trong các năm sau.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nhiều sai sót tại Dự án cầu Hòa Bình 2

Nhiều sai sót tại Dự án cầu Hòa Bình 2

Tiến hành thanh tra Dự án cầu Hòa Bình 2 ( tỉnh Hòa Bình), Thanh tra Bộ Xây dựng đã phát hiện hàng loạt sai sót tại công trình trọng điểm của tỉnh Hòa Bình này.

Xem nhiều nhất