Năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để làm

Tuệ Phương

Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tại cuộc họp triển khai công tác phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với các tổ chức đoàn thể ngày 14/2, tại Hà Nội. Cùng tham dự còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh.

Năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để làm

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã báo cáo tóm tắt kết quả năm 2019 và thông qua chương trình năm 2020 trong chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Theo đó, trong năm 2019 với tinh thần thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tích cực vào công tác Mặt trận, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần quan trọng hoàn thành Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” được MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phối hợp triển khai thiết thực, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước.

Các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo được tăng cường phối hợp từ Trung ương đến cơ sở với các hoạt động thiết thực, thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Ở cấp Trung ương cũng đã tổ chức thành công chương trình truyền hình và phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019.

Ngay sau kết thúc chương trình, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo Trung ương đã triển khai hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà Đại đoàn kết, ưu tiên hộ nghèo ở vùng bị thiên tai, bão lũ. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng được tổ chức sôi động trên địa bàn cả nước với nhiều hoạt động thiết thực...

Năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để làm - 1

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh.

Về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, bà Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, trong các chương trình phối hợp năm 2020, việc phối hợp với đoàn viên, hội viên và các hộ gia đình thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Xây dựng NTM, đô thị văn minh” trong đó tập trung vào các  nhiệm vụ trọng tâm đó là: Phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối với việc vận động hỗ trợ người nghèo, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động sự tự nguyện, ủng hộ của cá nhân, hộ gia đình, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ người nghèo thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Định kỳ hàng năm tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay Vì người nghèo” vào dịp 17-10 để phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; phân bổ nguồn lực hỗ trợ người nghèo, cộng đồng tập trung vào hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ nhân dịp tết Nguyên đán…

“Trên cơ sở nội dung phối hợp của từng phong trào, cuộc vận động, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì điều hành chung về công tác phối hợp; tổng hợp kết quả và báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể. Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với các tổ chức biểu dương và nhân rộng các điển hình trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào đi đua yêu nước. Bên cạnh đó, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động, các phong trào theo nội dung được thống nhất phân công. Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để tổng hợp”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chia sẻ.

Năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để làm - 2

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt.

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên đã cơ bản thống nhất với những nội dung báo cáo tổng hợp của Mặt trận. Nhiều đại biểu góp ý, mỗi tổ chức đều có tôn chỉ riêng, mục đích riêng cho nên cần chọn các nội dung trọng tâm có thể làm chung được, tránh chồng chéo, tạo sự thống nhất chung. Nếu làm tốt được việc này các cấp cơ sở sẽ vào cuộc quyết liệt. Tuy nhiên, trong các nội dung phối hợp chung nên có những chương trình phối hợp riêng vì mỗi tổ chức đều có những đặc thù riêng, theo từng đối tượng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh, mỗi tổ chức luôn đề cao tinh thần, quyết tâm để đạt được những chương trình đề ra. Thông qua hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, khắc phục tình trạng "hành chính hóa", được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Tình trạng chồng chéo về các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã được khắc phục cơ bản.

"Đây là điều hết sức tốt để chúng ta nhìn nhận lại. Do đó, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nên tổng kết để rút kinh nghiệm về những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được để từ đó thực hiện tốt hơn trong thời gian tới".

Năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để làm - 3

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, kết quả trên có được là do Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo để tổ chức hiệu quả các mặt công tác đã đề ra.

Các chương trình hành động của Mặt trận ngày càng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Kết quả triển khai của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp được MTTQ và các tổ chức thành viên ở Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, làm cơ sở đánh giá kết quả chuyên môn hàng năm của tổ chức. Trong báo cáo định kỳ của MTTQ Việt Nam gửi cấp ủy, chính quyền cùng cấp luôn thể hiện phương thức phối hợp thống nhất giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Do đó ngày càng nhận được sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, do vậy việc đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là cần thiết. Do đó, việc thống nhất các nội dung hoạt động trong năm 2020 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với các tổ chức đoàn thể là việc làm cần thiết, làm cơ sở hoạt động trong năm 2020.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, trong những năm qua các tổ chức đoàn thể đều tham gia và thực hiện tốt quy chế phối hợp. Đây là tiền đề cho năm 2020 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, để chương trình phối hợp hiệu quả hơn nữa, mỗi năm Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nên chọn một hoặc hai việc làm cho rốt ráo; cuối năm có tổng kết việc này.

“Nên chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, đồng nhất, cùng làm. Một phần các tổ chức làm báo cáo, một phần cung cấp thông tin để Mặt trận sẽ là đầu mối tổng hợp để báo cáo Ban Bí thư”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định.

Năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để làm - 4

Năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để làm - 5

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất