Nắm bắt tình hình từ những hòm thư góp ý

Anh Vũ

Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã xây dựng các hòm thư góp ý ở khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Với những kết quả bước đầu đạt được, mô hình này đã trở thành một kênh thông tin quan trọng để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân.

Mô hình hòm thư góp ý được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên triển khai xây dựng và nhân rộng ở các khu dân cư.
Mô hình hòm thư góp ý được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên triển khai xây dựng và nhân rộng ở các khu dân cư.

Từ tháng 5/2022, mô hình hòm thư góp ý ở khu dân cư được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên triển khai làm điểm tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Chỉ sau thời gian ngắn mô hình này đã được Ủy ban MTTQ huyện triển khai nhân rộng tại 100% khu dân cư trên địa bàn.

Ông Lê Thanh Tịnh - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ân Thi cho hay, việc xây dựng mô hình hòm thư góp ý ở địa bàn dân cư đã phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức tự quản của nhân dân, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí…

“Từ mô hình này, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã có thêm một kênh tiếp nhận thông tin, nắm bắt và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân để kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vướng mắc trong dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở” - ông Tịnh cho biết.

Cùng với huyện Ân Thi trong tháng 6/2022, mô hình điểm hòm thư góp ý ở khu dân cư cũng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên triển khai xây dựng tại các huyện Tiên Lữ, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Đối với các địa phương còn lại, MTTQ các huyện, thành thị cũng chủ động hoàn thành việc xây dựng hòm thư góp ý ở khu dân cư trong năm 2022. Để việc xây dựng các hòm thư góp ý đạt hiệu quả cao nhất, cùng với việc tổ chức các hội nghị ra mắt làm điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn về quản lý và sử dụng hòm thư góp ý ở khu dân cư, tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở về việc triển khai tổ chức thực hiện.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên, trong năm 2022 việc tổ chức triển khai xây dựng mô hình hòm thư góp ý ở khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt những kết quả rất tích cực. Qua thống kê, MTTQ các huyện, thành, thị đã triển khai thực hiện mô hình này đến 836/836 khu dân cư trong toàn tỉnh, đạt 100% mục tiêu kế hoạch đặt ra.

Với những kết quả đạt được, ông Tuấn Anh biết trong thời gian tới, MTTQ các cấp của tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, các tổ chức thành viên, cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền đầy đủ các nội dung, với hình thức công khai để nhân dân biết về những nội dung góp ý và giám sát. Cùng với đó, để mô hình hòm thư góp ý ở khu dân cư thực sự phát huy hiệu quả cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp của chính quyền, các cơ quan chức năng để tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, nhất là các vấn đề bức xúc, tồn tại kéo dài.

Năm 2022, MTTQ các cấp tỉnh Hưng Yên đã tiếp 975 lượt công dân; tiếp nhận 138 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trên cơ sở đó, Mặt trận các cấp đã rà soát, nghiên cứu và kịp thời chuyển đơn, thư đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời đơn, thư theo quy định. Cùng với đó Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư cũng tích cực, chủ động phối hợp với các tổ hòa giải ở cơ sở tiến hành hòa giải thành công 482/577 vụ việc (tỷ lệ 83,5%), nhiều đơn vị tỷ lệ hòa giải đạt đến trên 90%.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất