Nắm chắc tình hình nhân dân, tạo đồng thuận từ cơ sở

Trung Hiếu

Để kịp thời nắm chắc tình hình nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã huy động hiệu quả đội ngũ 227 cộng tác viên tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội từ cơ sở đến xã, phường. Đặc biệt là vai trò nòng cốt của Trưởng ban Công tác Mặt trận và trưởng các đoàn thể, các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong cộng đồng dân cư.

Theo ông Vũ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Cao Bằng, xác định rõ tầm quan trọng của việc nắm tình hình nhân dân, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đều xây dựng kế hoạch tập trung triển khai thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thông qua các cuộc họp ở khu dân cư, các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị giao ban và trực tiếp đi kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cơ sở. Qua việc kịp thời nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng của nhân dân Mặt trận thành phố xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc để báo cáo, kiến nghị, đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm xem xét, tập trung chỉ đạo, giải quyết.

Một trong những kết quả nổi bật của hoạt động này là việc Mặt trận thành phố tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường phía Nam thành phố Cao Bằng. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, Uỷ ban MTTQ thành phố phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tổ chức tuyên truyền tới người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của tỉnh.

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, Mặt trận đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến, tổng hợp phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của 128 tập thể, cá nhân, hộ gia đình liên quan trực tiếp đến công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư để chuyển đến lãnh đạo UBND tỉnh, UBND thành phố. Cùng với đó, Mặt trận thành phố cũng tham gia tổ chức các tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân. Thông qua đối thoại, nhân dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kiến nghị với các cấp, các ngành. Việc người đứng đầu giải trình, tiếp thu trực tiếp các ý kiến ngay tại hội nghị, đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở, đối thoại nhiều bên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời đó mà công tác giải phóng mặt bằng của dự án đường phía Nam thành phố Cao Bằng cơ bản đã hoàn thành, 257 hộ gia đình đã nhận tiền đền bù hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng này.

Để phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, ông Vũ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Cao Bằng cho rằng, cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Qua việc lắng nghe, tổng hợp những vấn đề bức xúc, phức tạp, nổi cộm tại địa phương để phối hợp với văn phòng cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị đối thoại giúp người dân hiểu về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó đồng thuận, tự giác chấp hành, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hoạch định, xây dựng, triển khai các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đền bù, tái định cư cần quan tâm phối hợp với MTTQ ngay trong giai đoạn đầu triển khai các công trình, dự án để thuận lợi hơn trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, hạn chế phát sinh các vấn đề nhạy cảm, bức xúc của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất