Nắm chắc tình hình nhân dân, tạo đồng thuận xã hội

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương.

Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Hội đồng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc nêu rõ, năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, công tác quần chúng luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ Việt Nam đã thực hiện vai trò nòng cốt trong các hoạt động tự quản tại cộng đồng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần hạn chế tiêu cực trong quản lý đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng, sử dụng ngân sách, thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, cơ sở. MTTQ Việt Nam cũng tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, nhiều chính sách, chương trình, dự án tác động đến đời sống nhân dân được góp ý phản biện, kiến nghị, sửa đổi, ban hành mới, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân.

Cũng trong giai đoạn 2016-2020 Mặt trận, các tổ chức chính trị -xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Công tác nắm tình hình nhân dân, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở cơ sở ngày càng được chú trọng. Thông qua đó, vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân ngày càng thiết thực, tạo đồng thuận xã hội.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc báo cáo kết quả tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương.
Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc báo cáo kết quả tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương.

Bày tỏ đồng tình với báo cáo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá, hoạt động công tác vận động quần chúng của MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đã đóng góp tích cực vào sự bình ổn, tạo cơ hội để đất nước phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với những khó khăn thách thức từ đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ nhưng với sự vào cuộc của Mặt trận, các tổ chức quần chúng trong tuyên truyền vận động đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, trong thời gian tới với vai trò, trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp cùng các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng thực hiện tốt công tác nắm tình hình nhân dân. Thông qua việc lắng nghe ý kiến của nhân dân Mặt trận sẽ tập hợp đầy đủ để kiến nghị tới Đảng, Nhà nước những tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao MTTQ Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đã có nhiều nỗ lực hướng về cơ sở, nâng cao vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ lợi ích của nhân dân. Những kết quả quan trọng đó đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục đổi mới để nắm chắc tình hình nhân dân, thành viên, hội viên của mỗi tổ chức; tích cực vận động, tuyên truyền, thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, hội quần chúng tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp phát triển lực lượng; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện các chính sách liên quan đến quần chúng nhân dân…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lời chia buồn

Lời chia buồn

Ban biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Đại Đoàn kết gửi lời chia buồn đến nhà báo Lê Thị Thu Hương cùng toàn thể gia quyến.
Những thủ lĩnh tinh thần

Những thủ lĩnh tinh thần

Vai trò của những người thủ lĩnh tại các Hội, đoàn của người Việt càng được thể hiện và phát huy mạnh mẽ trong thời dịch Covid.

Tin nóng

Xem nhiều nhất