Nam Định: Chính quyền ‘nhờ’ báo chí tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Duy Hưng

Cùng với các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, chính quyền tỉnh Nam Định đề cao vai trò của báo chí và vai trò giám sát của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Ngày 18/10, Văn phòng UBND tỉnh Nam Định phát đi văn bản của UBND tỉnh gửi các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện nhiều nội dung, nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, ngoài công tác tuyên truyền, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan tập trung rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

“Kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn”, văn bản nhấn mạnh.

Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân…

“Đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, theo văn bản.

Tiếp tục rà soát, xây dựng, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (nhất là pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, xã hội hóa, ngân hàng, tài chính, xây dựng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp) và các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị, đề xuất; kịp thời khắc phục ngay những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả việc nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết của công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trong đó chú trọng thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị…

“Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, văn bản nhấn mạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt Giám đốc CDC Nam Định và một số thuộc cấp trong vụ án liên quan đến Công ty Việt Á xảy ra tại CDC Nam Định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt Giám đốc CDC Nam Định và một số thuộc cấp trong vụ án liên quan đến Công ty Việt Á xảy ra tại CDC Nam Định.

Trong văn bản, UBND tỉnh Nam Định đề nghị Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các vụ án, vụ việc đang được dư luận xã hội quan tâm.

“Rà soát, lựa chọn, phân công cán bộ, công chức có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

“Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước, kỷ luật đoàn thể và xử lý hình sự, nhất là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”, theo văn văn.

Trong văn bản, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí; đề cao vai trò giám sát của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước.

Đáng chú ý, trong văn bản, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan “xây dựng kế hoạch chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hoặc bổ sung các nhiệm vụ cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kế hoạch công tác hằng năm”.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bác Hồ đón Tết Quý Mão 1963

Bác Hồ đón Tết Quý Mão 1963

Tối ngày 25/1/1963, Bác Hồ chúc mừng năm mới đến đồng bào cả nước nhân dịp Xuân Quý Mão, trong đó Người đã có 4 câu thơ: “Nước Việt Nam ta là một/ Dân tộc Việt Nam ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất