Nam Định: Gần nửa năm sau đại hội, Đảng bộ tỉnh vẫn chưa kiện toàn được nhân sự

Duy Hưng

Là Đảng bộ tỉnh thứ 2 trong cả nước tổ chức đại hội Đảng bộ (sau Đảng bộ tỉnh Hà Nam) nhưng đến nay, gần nửa năm sau đại hội, Đảng bộ tỉnh Nam Định vẫn chưa kiện toàn, bố trí được cán bộ đảm nhiệm một số vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị.

Mới chỉ 1 thường vụ Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm

Như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, trong các ngày từ 23-25/9/2020, Đảng bộ tỉnh Nam Định tiến hành đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một trong những kết quả của đại hội là đã bầu ra Ban chấp hành (53 người), Ban thường vụ (15 người); Thường trực Tỉnh ủy (Bí thư Tỉnh ủy, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy), bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (9 người) và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa 20 ra mắt tại đại hội.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa 20 ra mắt tại đại hội.

Trong số 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới, các ông bà sau được tái cử:

Ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Va, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; ông Lê Quốc Chỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư; ông Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định.

Các ông bà sau lần đầu được bầu vào Ban Thường vụ, gồm: ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Mai Văn Quyết, Bí thư huyện ủy Hải Hậu; ông Trần Minh Thắng, Bí thư Huyện ủy Mỹ Lộc; ông Hoàng Nguyên Dự, Chủ tịch UBND TP Nam Định.

Về Thường trực Tỉnh ủy, Ban chấp hành khóa mới đã bầu ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy khóa 19 tái cử Bí thư Tỉnh ủy khóa 20; bầu ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, Chủ tịch UBND tỉnh tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 20; bầu ông Lê Quốc Chỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy khóa 19 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 20.

Trước đó, theo phương hướng nhân sự đã được Trung ương phê duyệt, được Đảng bộ tỉnh công khai, về nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới, Đảng bộ tỉnh Nam Định xây dựng số lượng 15 người, được bố trí theo cơ cấu: Thường trực Tỉnh ủy: 3 (Bí thư, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy); Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (các Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Dân Vận, Nội chính, Ủy ban Kiểm tra): 5; 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư; Bí thư Thành ủy Nam Định; 2 lãnh đạo Lực lượng vũ trang (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh); Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Sau đại hội, theo tìm hiểu của Đại Đoàn Kết Online, đến nay, ngoài 3 vị trí Thường trực Tỉnh ủy (Bí thư, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy); các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới vẫn giữ nguyên chức vụ bên Đảng, chính quyền, MTTQ, gồm: ông Nguyễn Văn Va, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (được Đại hội khóa 20 bầu tái cử); ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định; ông Mai Văn Quyết, Bí thư huyện ủy Hải Hậu; ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư; ông Hoàng Nguyên Dự, Chủ tịch UBND TP Nam Định; ông Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới duy nhất cho đến nay được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm chức vụ mới theo cơ cấu là ông Trần Minh Thắng, Bí thư Huyện ủy Mỹ Lộc. Cụ thể, ông Trần Minh Thắng được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy khóa 20, thay ông Lê Quốc Chỉnh đã được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Ngoài ra, sau đại hội, một số Tỉnh ủy viên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định làm Bí thư Huyện ủy Mỹ Lộc; UBND tỉnh bổ nhiệm làm Giám đốc các sở Công thương, Tài nguyên-Môi trường. Riêng Sở Y tế tỉnh đến nay vẫn khuyết chức danh Giám đốc, do tỉnh chưa bố trí được cán bộ.  

Nơi thừa, nơi thiếu Thường vụ Tỉnh ủy

Như vậy, đối chiếu với phương án nhân sự khóa mới đã được Trung ương phê duyệt, gần nửa năm sau đại hội, Đảng bộ tỉnh Nam Định vẫn chưa kiện toàn được nhân sự theo phương án; đang có việc một số vị trí cơ cấu Thường vụ Tỉnh ủy nhưng chưa có cán bộ trong Thường vụ Tỉnh ủy đảm nhiệm; một số vị trí không có cơ cấu Thường vụ Tỉnh ủy nhưng lại do Thường vụ Tỉnh ủy đảm nhiệm.

Cụ thể, ở khối các ban Đảng, cho đến nay, Đảng bộ tỉnh Nam Định vẫn khuyết chức danh Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, do tỉnh chưa bố trí được Thường vụ Tỉnh ủy nào đảm nhiệm để thay thế ông Đặng Xuân Hùng (Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19 không tái cử). Ban này hiện do bà Vũ Thị Kim, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban phụ trách.

Tương tự, ở khối chính quyền, tỉnh Nam Định cũng đang khuyết một số chức danh chủ chốt, chưa bố trí được các Thường vụ Tỉnh ủy đảm nhiệm theo phương án.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 16 (tổ chức trong các ngày 7-8/12/2020, sau đại hội hơn 3 tháng), HĐND tỉnh khóa 18 mới chỉ kiện toàn được chức danh Chủ tịch, cụ thể đã bầu ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa 20 làm Chủ tịch HĐND tỉnh, thay thế ông Trần Văn Chung (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa 19 không tái cử).

Trong khi đó, tại kỳ họp trên, cùng lúc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Viết Hưng (Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19 không tái cử); miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Khương Thị Mai (Tỉnh ủy viên khóa 19 không tái cử) nhưng đến nay, HĐND tỉnh Nam Định vẫn chưa bầu, kiện toàn  đươc hai chức danh này, trong đó chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh theo phương án, cơ cấu do 1 Thường vụ Tỉnh đảm nhiệm.

Cũng tại kỳ họp trên, HĐND tỉnh Nam Định đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đối với ông Ngô Gia Tự (Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19 không tái cử) nhưng cho đến nay vẫn chưa bầu, bổ sung được chức danh Phó Chủ tịch UBND.

Ở khối chính quyền, sau đại hội, Nam Định mới chỉ kiện toàn được chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh trong khi 2 chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và 1 chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh chưa được kiện toàn. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong tặng hoa, chúc mừng ông Trần Văn Chung (trái), nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, ông Lê Quốc Chỉnh (phải) nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.
Ở khối chính quyền, sau đại hội, Nam Định mới chỉ kiện toàn được chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh trong khi 2 chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và 1 chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh chưa được kiện toàn.
Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong tặng hoa, chúc mừng ông Trần Văn Chung (trái), nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, ông Lê Quốc Chỉnh (phải) nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Trong khi đó, như đã phản ánh, sau đại hội gần 6 tháng, ở Đảng bộ Nam Định đang có một số vị trí không có cơ cấu Thường vụ Tỉnh ủy nhưng lại đang do Thường vụ Tỉnh ủy đảm nhiệm.

Cụ thể, ở Đảng bộ TP Nam Định, phương án nhân sự của tỉnh chỉ cơ cấu 1 Thường vụ Tỉnh ủy đảm nhiệm chức danh Bí thư Thành ủy, 1 Tỉnh ủy viên đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhưng gần 6 tháng qua Đảng bộ thành phố có tới 2 Thường vụ Tỉnh ủy, 1 Tỉnh ủy viên tham gia lãnh đạo, gồm: ông Nguyễn Anh Tuấn, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; ông Hoàng Nguyên Dự, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Phạm Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ở đảng bộ huyện Hải Hậu, phương án nhân sự chỉ cơ cấu 1 Tỉnh ủy viên đảm nhiệm chức danh Bí thư Huyện ủy nhưng gần 6 tháng qua Đảng bộ huyện có 1 Thường vụ Tỉnh ủy và 1 Tỉnh ủy viên lãnh đạo, gồm ông Mai Văn Quyết, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; ông Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất