Nam Định: Kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thi đua yêu nước

Duy Hưng

Lời kêu gọi được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đưa ra tại đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 5.

Nam Định: Kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thi đua yêu nước  - Ảnh 1
Ông Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định.

Ngày 9/9, tỉnh Nam Định tổ chức đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ 5 (giai đoạn 2020-2025).

Tại đại hội, phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phát động, ông Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, các doanh nghiệp, doanh nhân; các nhân sỹ trí thức; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chiến sỹ các lực lượng vũ trang; những người con Nam Định đang sinh sống, học tập và làm việc ở trong và ngoài tỉnh....đoàn kết một lòng, nêu cao truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua.

Trong đó, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8,5 - 9,5%/năm trong giai đoạn 2020 - 2025.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện xây dựng “Nếp sống văn hoá - văn minh đô thị”, “Sáng -Xanh - Sạch - Đẹp”; hướng vào xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội đến năm 2025 giảm xuống còn dưới 0,15%. Khai thác giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa, danh thắng và tiềm năng du lịch tỉnh nhà, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về quê hương và con người Nam Định trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân trong tỉnh thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân với thế trận lòng dân vững chắc, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn giao thông; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, hấp dẫn để thu hút đầu tư phát triển; đồng thời bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Quan tâm xây dựng và phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và nhân rộng các điển hình thông qua việc tổng kết và phát động phong trào học tập các điển hình tiên tiến. Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để tạo sự cảm hóa mạnh mẽ, là tấm gương, là bài học sống động góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi người, trong mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội.

Đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân gắn các cuộc vận động xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, theo phương châm: “Lấy đoàn kết và dân chủ ở cộng đồng là động lực; lấy nâng cao chất lượng cuộc sống là nội dung; lấy tự quản là hình thức vận hành; kết hợp giữa huy động sức dân với bồi dưỡng sức dân, làm cho phong trào phát triển liên tục và bền vững”.

"Tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp và liên tục, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tất cả các tầng lớp nhân dân, trở thành hành động cách mạng thực sự tạo động lực để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị", ông Đoàn Văn Hùng nhấn mạnh. 

Đồng thời, chú trọng sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để làm cho “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả tỉnh ta là một rừng hoa đẹp”.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Trước đó, tại đại hội, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2020 – 2025, với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh”.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Từ nơi này, làng Hành Thiện…

Từ nơi này, làng Hành Thiện…

Khi tìm hiểu,tôi dần nhận ra mình đang được làm việc ở một cơ quan báo chí có vị trí đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam...

Xem nhiều nhất