Nam Định: Triển khai Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Thanh Giang

Nam Định phấn đấu đạt mục tiêu giữ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại và trên 80% các kênh phân phối truyền thống.

Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của tỉnh, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu giữ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại và trên 80% các kênh phân phối truyền thống, doanh thu bán lẻ của khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ lệ 85% tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của tỉnh xác định trọng tâm của CVĐ trong bối cảnh mới tập trung vào 3 nội dung chính gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển hệ thống phân phối hàng hóa; nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa, doanh nghiệp; kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.    

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Người Mông thoát nghèo

Người Mông thoát nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang phối hợp với MTTQ các huyện rà soát những hộ khó khăn nhất, ưu tiên cho “mượn” bò sinh sản.

Xem nhiều nhất